Pastor T Ngarima George: ‘I AM’ signs preach holiness

Friday July 24, 2020 Published in Letters to the Editor
Pastor T Ngarima George: ‘I AM’ signs preach holiness

Dear editor,

Kia orana in the name of Jesus, and praise to Pastor George Pitt, and the New Hope Church.

The call of the Church today is to preach the holiness and the righteousness of the Lord Jesus Christ. 

The Bible says that “Righteousness exalts a nation but sin is a reproach to any people” (Proverbs 14:34)

Seeing those signs, I Am the way the truth and the life. I’m so grateful, Mr Editor. Those people who are complaining that those signs are vandalism – I challenge those who are complaining to come to the open, Jesus is the great I AM, Jesus is the way the truth and the life, Jesus is the light of the world, Jesus is the living water, Jesus is the Alpha and the Omega, the beginning, the beginning and the end.

Mr Editor that’s what Satan does, He comes to steal, to kill and to destroy, But Jesus came to give life and life more abundantly (John 10:10)

I know those of you who are complaining, if you don’t confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Jesus from the dead, You are saved (Rom 10:9-10)

Why not come to the New Hope Church on Sunday and listen to the preaching of the Word of God?

Love you in Jesus name

Pastor T Ngarima George
New Hope Church.

1 comment

  • Comment Link Thomas Lowry Friday, 24 July 2020 11:53 posted by Thomas Lowry

    Kia Orana Tatou i te aroa a te Mesia Iesu. Kua tano te tuatua a Ngarima George no runga ko Iesu Mesia. Kua rekareka nei au tona manako a te Atua. Kare e tano te manako i te angaanga a George Pitt e tano rae. Eaa te raveanga a Iesu i tea mea. I roto te Puka Tapu i roto Mataio pene itu irava tai ngauru ma rua e korero mai ia tatou a Iesu "E te au mea katoa ta kotou i anoano ia etai ke ra, na reira katoa kotou ia ratou: ko ta te ture ia". I toku manako kare aia e anoano iaku ki aitoa ki tona marae tupu. Te patipati atu nei matou aka maroiroi i te aroa a Te Atua te Metau Mutukore.

Leave a comment