E tangata akateitei e te pikipikika’a

Thursday December 07, 2017 Published in Letters to the Editor

Te inangaro nei au i te akaari atu i toku manako no runga i te tata’anga a te ovi me kare te tangata kamakura ko George Pitt i roto ite Cook Islands Herald i teia epetoma i topa ake nei pera katoa te au tata’anga ta te Cook Islands News i akari no runga ite akaapa’anga ia George Pitt ta Wilkie Rasmussen i apai atu ki te au Akava. Ka inangaro katoa au ite akaari atu i toku manako no runga i ta George Pitt i tuatua na runga ite ratio ite Monite i teia nga ra i topa.

 

No runga ite Cook Islands Heralds “Tina Browne Queen of Waffle – A rock thrower without vision” me uri’ia ki roto ite reo Maori “Tina Browne ko te Ariki Vaine no te pupu va’a – e te pepe’i toka mate manako kore”. Te mea mua te aviri nei a Pitt i te taonga Ariki e pera katoa ia Tina. Ko te maata’anga o te au tuatua tei tata’ia ki roto i te Herald e au tuatua maani’ia e te pikika’a na Pitt.

Tano ta Wilkie i rave koia oki i te tuku atu i tetai akaapa’anga ki te au Akava no ta George Pitt i akaue ia Wilkie kia rave. Tena ta tatou i tatau, kua inangaro a Pitt ia Wilkie i te tutaki atu kiaia i tetai tuanga moni i te paruru ia Tina Browne e te Demo Party, me kare teia e tupu, ka tuku atu aia i tetai tata’anga kino no runga ia Tina e te Demo ki roto i tana nuti pepa. Tena ta Wilkie i akamarama kare aia i ariki i te akaue’anga a  Pitt, e kua tuku a Pitt i tana au akakino’anga ia Tina e te Demo ki roto I tana nuti pepa. Kare ko teia te taime mua ka rave a Pitt i teia tu tata’anga maani tuatua pikika’a no tetai tangata. E maata te taime kua rave a Pitt i teia tu tata’anga akakino tangata no te akakoro’anga akaue tangata i te tutaki moni kia iaia.

No runga ite tuatua no te taui’anga i te Kavamani kua roa rai a Pitt i te moemoea teia kia tupu. Kare ko Arapati ua ta Pitt i manu i te rave i teia, e rai te au mema paramani ta Pitt i aravei i te rave teia tu angaanga tioriori Kavamani kia taui.

Me akarongo tatou ia Pitt ki runga i te ratio ka rongo tatou e ka kite tatou te tu tikai o teia tangata. E tangata aka tangata, e te akateitei, kamakura, pikika’a, maani tuatua e te kave tuatua. E oronga ia ana tetai moni kia Pitt kia tata I tetai au tuatua meitaki no tetai tangata. Kia vai meitaki ua te ingoa o te reira tangata, kia kore e takino ia.

            Kia Kite Tatou

            Teariki Apai O Raropua

 

 

Leave a comment