Te Taokotaianga o te Aronga Akarongo

Friday July 28, 2017 Written by Published in Church Talk
A group of Cook Islands Christian Church (CICC) members fellowship through an energetic praise and worship service last year at the National Auditorium. 17072721 A group of Cook Islands Christian Church (CICC) members fellowship through an energetic praise and worship service last year at the National Auditorium. 17072721

Kia orana akaou tatou i te aroa maata o to tatou Atua, kua tae tatou i teia ra nei, ki te tuanga openga o te tuatua no to tatou akarongo, koia oki, te taokotaianga o te aronga akarongo, Te akakoreanga ara, Te tuakaouanga o te kopapa e te Ora Mutukore.  Teia oki to ratou tataraanga:

 

(1) Te taokotaianga o te aronga akarongo.  Kare te manako i tuke rava atu ki tei akamaramaia i mua ake, mari ua, kua akara teia manako nei ki te akarongo me kore ra ki te irinakianga tuketuke.  Ka karanga tatou i tetai taime ko te akonoanga tukeke.  Noatu te tuke i ta ratou au peu e ta ratou au akonoanga akamorianga, me ko te Atua oki ta ratou e akamori ra, no tatou ia au tangata.  Kia kite katoa oki tatou kare e aiteite ana to tatou irinaki no te tu oki o tetai au apiianga i roto i te Ekalesia.  Ko te tuatua no te aronga akarongo (saints) e aronga te reira kua akatakakeia ratou no te Atu.  Te vai katoa nei oki te au akateretereanga i roto i te au ekalesia tatakitai, no runga i te au akonoanga ta ratou e rave ana no te akatinamou i ratou au mema.  I roto i ta tatou Akonoanga CICC: Ko te bapetizo, Ko te kimi Ekalesia e te Oroa.  Te vai atura ta tetai au akonoanga, kare ra tatou e amiri atu i te reira.  E tuketuke katoa te au taii e te au manamanata e kitea ana i roto i te taokotaianga o te aronga akarongo, noatu ra te reira, te kitea katoaia ra te vaerua akarongo i roto i te Metua, te Tamaiti e te Vaerua Tapu i roto i te au atianga e putuputu ei ratou.

E taokotaianga akarongo oki to tatou, e kia akamaroiroi rai tatou i te akamatutu anga atu i te reira i roto i te atianga akamorianga.  Teia tetai au tuatua akamaroiroi:  “Auraka e akaruke i to kotou putuputuanga mei ta tetai aronga, ka akamaroiroi ra, e kia maata atu rai te maroiroi no te mea te akara na kotou i taua ra, ra i te vaitata anga mai.” (Ebera 10:25

(2) Te akakoreanga ara.Kua akataka oki to tatou akarongo e, ko te Atua aia, te Metua Mana katoatoa, tei anga i te rangi e te enua, e Nana katoa e mou ana i te au mea katoatoa.  E Ariki aia, e e Mana Tutara tona ki rungao i te au mea tana i anga.  Kua riro te inga anga o te tangata na roto i te ara i te akave’e ke i te pirianga o te Atua ki te tangata e te au mea ravarai tei angaia e te Atua.  Ko te ravenga i reira e akaokiia mai ei te reira pirianga o te Atua ki te tangata, koia oki na roto i tana uaorai Tamaiti ko Iesu Mesia.  Ko te aiteanga oki ia o tona mate satauro.  Ko te tuatua no te akakoreanga ara, e apinga aroa ia na te Atua, tei okoia ki te toto o te Punua Mamoe a te Atua, ki runga i tona uaorai satauro.  Tei konei katoa oki te aiteanga o te aroa o te maata o te Atua.  Teia ta Ioane akakiteanga: “Ko te aroa mou teia, kare ia na tatou i aroa atu i te Atua, koia ra tei aroa mai tatou nei, e kua tono mai i tana Tamaiti ei tarangaara i ta tatou nei ara.” (1Ioane 4:10)Tei roto katoa oki i teia tutu nei te tuatua no te akarongo.  Teia oki tetai au akakiteanga:“E teianei kua akatikaia tatou i te akarongo, e ‘au to tatou i te Atua ra, i to tatou Atu ia Iesu Mesia.” (Roma 5:1)“E pati ra aia ma te akarongo, e te ekoko kore, ko tei ekoko ra, e tau ia i te ngaru tai e puia e te matangi, e tikitiki akera.” (Iakobo 1:6)Ko te apiianga maata i konei, koia oki, kua riro te mateanga o Iesu ei tatara ia tatou i te tapeka i tapekaia ei tatou nei.I te mea e kua akakoreia ta tatou ara i tona uaorai toto, teia i reira te karere no tatou:“E akapeea oki tatou nei? ka tamou rai tatou i te rave i te ara kia maata mai te aroa? Auraka rava ia. Ko tatou oki ko tei mate i te ara, eaa oki tatou e ora uai i te reira?” (Roma 6:1, 2).  Teia katoa te reo o Iesu ki te vaine akaturi, “…ka aere, auraka ra e ara akaou.” (Ioane 8:11c)

(3) Te tuakaouanga o te kopapa.  I roto i te Koreromotu Taito, ko te manakonakoanga no te tuakaouanga, tei vai ra i roto i te manako o te Patereareka e te au Peroveta.  Teia oki tetai au akakiteanga, koia oki, “Kua kite oki au e, te ora ra toku ra Akaora, e kia tae ki te openga ra ka tu mai ei aia ki runga i te enua nei.” (Iobu 19:25)“Toou ra aronga mate, e ora ia to ratou kopapa mate, e tu akaou ia, e ara, e imene e tei noo ki te one pueu mei te ‘au o te ngangaere ra toou ra au, ka akapuaki mai oki te enua i te aronga i mate ra.” (Isaia 26:19

Te vai ra te maataanga i roto i te Koreromotu Ou, ka rave ua mai au i tetai akaraanga ua okotai:“E kite atura oki au i te mate ra, ko te tangata rikiriki e te aronga mamaata i te tu anga ki mua i te Atua, e eeuia iora nga buka ra, e eeuia iora tetai beka ke, koia te buka ora ra, e akavaia iora taua aronga i mate ra i te au tuatua i tatai ki roto i taua nga buka ra, i ta ratou au angaanga.” (Apokalupo 20:12)Kua akataka meitaki mai oki a Iesu e koia te tuakaouanga e te ora. Teia tona reo: “… Ko au te tuakaouanga e te ora, ko te akarongo mai iaku ra, mate ua atu rai, ka ora ra ia.” (Ioane 11:25)

(4)  Ko te Ora Mutukore.  E tuatua tika oki te tuatua o te Ora Mutukore e, e maata katoa te au akapapuanga i roto i te tuatua na te Atua.  Ko te anoano oki teia o to tatou Atu ia tatou.  Tetai au akakiteanga:“E utunga te mate no te ara, kareka te ora mutukore ra, e mua oronga uaia mai e te Atua i roto i to tatou Atu ia Iesu Mesia.” (Roma 6:23)“I ora oki kotou i te aroa ua i te akarongo…e mea oronga uaia mai e te Atua.” (Ephesia 2:8).

 Ko te mate e ade, ka uri kapipitiia raua ki roto i te roto a’i, e ko tei akaoraia ra, ka akatuia ratou ki te rima katau o te Atua.  Kua akakoukou te tuatua o te Ora Mutukore i te au Atikara katoatoa o to tatou Akarongo.  Ko te rekareka maata oki i roto i te Basileia o te Atua, ko te Ora. Ko te inangaro muatangana oki teia o te Atua.

 Ko te Ora Mutukore katoa, ka akamata te reira ki roto i teianei ao, e pera katoa i teia ra nei.  Teia oki to Iesu reo: “Tika, tika, tikai taku e karanga atu kia kotou, Ko te kite i taku nei tuatua e kua akarongo Iaia i tei tono mai iaku nei, e ora mutukore ia tona, kare aia e akaapaia, mei te mate mai aia me tei te ora atura.” (Ioane 5:24).

Te tuatua katoa nei oki Mareko no te tuatau ki mua:“E kore ei e rauka iaia e anere ua atu i teianei ao, te are, te taeake, e te au tuaine, te metua vaine, e te tamariki, e te kainga oki, ma te takingakinoia, e i te ao a muri nei, ko te ora mutukore ia.” (Mareko 10:30) Kua kite katoa oki tatou e, kua kotingaia to tatou marama no runga i teia tuatua nei o te ora mutukore.  Kua akaariia mai ra kia tatou te au akaraanga e ko te ikianga, tei ia tatou uaorai te reira. 

Teia te reo akamaroiroi o Ioane: “Teia oki taua tuatua ra, kua oronga mai te Atua i te ora mutukore no tatou, e tei tana Tamaiti oki taua ora ra.” (1Ioane 5:11)

Te vai katoa nei te tuatua no te rangi ou e te enua ou mei tei akakiteia mai:“E kite atura au i te rangi ou e te enua ou, kua kore oki tei muatangana rangi e tei muatangana enua, e kare rava atura e tai.” (Apokalupo 21:1, Isaia 65:17) Kia kite katoa oki tatou e, ko te ora mutukore ka akamata te reira i roto i teianei ao e ka akameitakiia atu te reira i roto i te basileia o te Atua.  Teia te reo o Iesu: Tika, tika tikai taku e karanga atu kia kotou, Ko te kite i taku tuatua, e kua akarongo iaia i tei tono mai iaku nei, e ora mutukore tona, kare aia e akaapaia, mei te mate mai aia, e tei te ora atura.” (Ioane 5:24) nga oki, ma te takingkino, e i te ao a muri nei, ko te ora mutukore.” E maata ua atu te au akakiteanga no runga i te tuatua o te ora mutukore e pera katoa te au akameitaki i roto i te Tamaiti a te Atua.  Kare katoa oki e ope ia tatou i te kite i te katoatoa anga o teia tuatua nei o te ora mutukore mari ua i roto i to tatou Atu ko Iesu Mesia.  

Tena oki tetai au akakiteanga no te aronga tei rauka te reira au akangateiteianga maata no ratou:“Kare ratou e pongi akaou, kare oki e kaki vai akaou, kare oki ratou e iti akaouia e te ra, e te veravera. Na te Punua Mamoe oki, ko tei noo i rotopu i te terono ra e angai ia ratou, e e arataki oki ia ratou ki te au pupui anga o te vai ora, e na te Atua e orei i to ratou roimata katoa i to ratou mata.” (Apokalupo 7:16, 17)

Kua taopenga to tatou manako i te tuatua Amene, koia oki, E TIKA IA.  Te karanga ra te Apokalupo: “Te nako maira te akakite i teianei au tuatua, Tikai, te aere vave atu nei au. Amene.  Koia ia, ka aere mai e te Atu, e Iesu e…Amene” (Apokalupo 22:20, 21).

Kia riro te Vaerua o te Atua i te akamaroiroi ia tatou i roto i to tatou akarongo e kia riro katoa to tatou Atu ko Iesu Mesia ei tumu maata no to tatou akarongo.

Tataia e te Orometua Vakaroto Ngaro

            Ekalesia Avarua CICC

Leave a comment