More Top Stories

Economy
Crime
Rugby Union
Business
Boxing
Local

Bigger and busier 2023: PM

31 December 2022

Economy
Features
Rugby league

Moana target 2025 World Cup

11 November 2022

Letter: Immigration regulation

Monday 19 June 2023 | Written by Supplied | Published in Letters to the Editor, Opinion

Share

Letter: Immigration regulation

E te Etita, E marekakore nei au i te ture ou (Regulation) i anga ia e te Immigration.

Kare roa i tikina ia mai ana te tumu manako o te iti te tangata no teia Basileia, no ko ia mai te aronga tikai i roto i te au pitiniti e te pitiniti rikiriki.

Toku akara anga, te tuanga no te au aronga angaanga e inangaro ia kia paina ia mai no vao ki te angaanga i te tauturu mai I te au pitiniti, te aka moni tikai te ka tutaki ki te Immigration, e $470 no te tuku atu i te pepa (application) ki te Immigration, e $970 ka tutaki e toru mataiti, e tai aere anga. No a tu rai e inangaro koe taime poto ua, ka tutaki rai koe $970.00

Me kare e tano te tangata e paina ia mai, e rapu mai koe ia koe. Me apai ia mai te tangata angaanga no vao mai e, aere atu teia tangata ki tetai tangata ke, me kare pitiniti ke, i te taime poto ua me kare, e oro ki Nutireini, kare te Immigration e akaoki mai taau moni. No atu rai e 1 marama, 3 marama, 1 mataiti, kare the immigration e akaoki mai taau moni. Toku akaraanga e aka ruti teia no te au pitiniti me tutaki e $970 e toru mataiti, e tai aere anga. E aka ruti tikai e kare e peke teia aka mani e te pitiniti.

Toku manako, kare tikai te aronga i tata i teia ture i manako ana me, e marama ana te manamanata o te au angaanga pitiniti i teia taime. E aka angaanga tikai i te kimi angaanga no konei mai i to tatou Basileia. Te maata nei to tatou tangata i te akaruke i te Basileia, e kare e maata ana te aronga angaanga i konei.

Ka aka peea te Kavamani e tu ai ta ratou moni kia tutaki i te angaanga a te Kavamani (Budget), me kare e aronga pitiniti, me kare, te pitiniti e tere ana ki mua no te mea, kare e aronga angaanga. No te aka utunga i roto I te Ture ou a te Immigration ki runga I te pitiniti. Me ka rauka i te Minita o te Immigration i te akara mai i teia tu kaui.

E Maori pitiniti taku.

(Name and address supplied)