More Top Stories

National
Rugby league

Moana target 2025 World Cup

11 November 2022

Business

Moment of truth at COP27

12 November 2022

Local

We’re halfway there!

16 November 2022

Paddling

From the river to the ocean

18 November 2022

Te oa Akakino

Friday 20 May 2016 | Published in Letters to the Editor

Share

Teia tikai te au mea taku e taitai a ana au i te au tangata akakino i tetai, mei teia tei tataia i roto i te facebook i nga ra i topa akenei, e kua poitirere Katoa taku vaerua i te kite angai teia na tetai mema paramani ngateitei o te tua patoi i tata.

Teia tikai te au mea taku e taitai a ana au i te au tangata akakino i tetai, mei teia tei tataia i roto i te facebook i nga ra i topa akenei, e kua poitirere Katoa taku vaerua i te kite angai teia na tetai mema paramani ngateitei o te tua patoi i tata.


To continue reading this article and to support our journalism

CLICK HERE TO SUBSCRIBE NOW
for as little as $11 per month.

- Up to date and breaking news
- Includes access to Premium content
- Videos and online classifieds

Already a subscriber, click here

Our people. Our news. First.