More Top Stories

League

Nines in Paradise thrills

9 January 2024

League
Athletics
Athletics

The year in sports 2023

31 December 2023

Features

2023 year in review

31 December 2023

Economy
Rugby league

Moana target 2025 World Cup

11 November 2022

Patoi ia te parani a te Kavamani

Wednesday 9 December 2015 | Published in Letters to the Editor

Share

E Tama, Kua taitaia toku ngakau ite kore anga i rauka mai tetai tika viviki mei roto mai ite uipaanga tei raveia i roto ite are uipaanga o Muri ite po Ruirua, kia akaatea viviki iatu teia remu e tupu nei i roto ite tai roto o Muri, ta te Kavamani i irinaki e, mama me rave, me akatika te iti tangata o Muri ki te parani maori.

E Tama, Kua taitaia toku ngakau ite kore anga i rauka mai tetai tika viviki mei roto mai ite uipaanga tei raveia i roto ite are uipaanga o Muri ite po Ruirua, kia akaatea viviki iatu teia remu e tupu nei i roto ite tai roto o Muri, ta te Kavamani i irinaki e, mama me rave, me akatika te iti tangata o Muri ki te parani maori.


To continue reading this article and to support our journalism

CLICK HERE TO SUBSCRIBE NOW
for as little as $11 per month.

- Up to date and breaking news
- Includes access to Premium content
- Videos and online classifieds

Already a subscriber, click here

Our people. Our news. First.