More Top Stories

Court

Alleged rapist in remand

27 April 2024

National
Rugby league

Moana target 2025 World Cup

11 November 2022

Letter: The perils of Cryptocurrency Bill

Tuesday 23 April 2024 | Written by Supplied | Published in Letters to the Editor, Opinion

Share

Letter: The perils of Cryptocurrency Bill

Kia orana e te tama Etita, Me ka tika I toou ngateitei - tuku atu I toku manako ariki-kore I te ture tamanako “Tainted Cryptocurrency Recovery Bill 2023” Kia tika kia akakite atu au I toku manako na roto I to tatou reo maori Kuki Airani, kia marama ia mai e to tatou iti tangata rikiriki.

“Tainted Cryptocurrency Recovery Bill 2023”

E ture kino teia – auraka rava kia akamana ia ei ture.

E ture teia e akatika i tetai uatu tangata i te keia no ko mai i tetai uatu tangata me kore pitineti, me kore basileia tei tamanako ia e, e anganga kino tana me kore ra ta ratou e rave ra na roto i te angaanga oko-oko, pitineti, me kore tieni anga apinga no te akapuapinga maata iaia tei akatika ia i raro ake i teia ture na tatou te kuki airani.

E ko te kavamani nana e akatere e, e taangaanga i teia ture, kare atu mari ra ko te kavamani Marike na roto i tana kamupani me kore ra tona rima raverave ko Drumcliff.

Akakite ia e te nuti One News e pera te nuti a Barbara no te kimikimi anga ki roto i tetai uatu tangata, kamupani basileia tana ka tarotokaka e e angaanga kino tana e rave ra.

E ture teia e akariro ia tatou ei basileia keikeia – kia keia mai tatou no ko i te aronga keia e te aronga meitaki katoa-no te akameitaki i to tatou basileia. 

Ko teia ainei te moni ta tatou ka a’riki ei akameitaki i to tatou basileia, auraka rava ia.  E ara maata teia ka iri mai ki runga i to tatou basileia. Ka riro teia ture i te akakino i to tatou ingoa meitaki, i to tatou rongo-meitaki e, e basileia akamoe au to tatou, e basileia mou Atua, kare tatou i te basileia kimi pekapeka ki tetai. 

Ka akavee teia ture i to tatou pirianga taeake ki te au basileia e tauturu mai nei ia tatou.  E ka akariri katoa i te au basileia tei akatika ia e tatou kia tomo te basileia Marike ki roto i te keia mai i to ratou au ngai paruru, akaketaketa anga, akapuapinga anga e te au mea i enemi ei te reira au basileia kia marike.

Na teia ture e akatika i teia angaanga kia raveia noai? Kare no tatou, mari ra no te Marike.

Teia ture, kia marama ia e tatou te iti tangata, e rua tangata keia e tai i akatika ia i raro ake i teia ture, e tangata puapingakore aia, e tangata kope, e tanga tapepe e te pikikaa i tona tangata tupu, e tangata morimori i to tetai ke apinga – ko tana te reira ka rave na roto i teia ture.

Ka inangaro ainei tatou i te reira tu tangata, kare, kare, auraka rava teia ture kia akamana ia.

Tetai tangata, e tangata maroiroi, e tangata kite pakari, matutu i te kimi ravenga na roto i te vaerua aruaru, mataku kore e te ngakau toa i te angaanga akapuapinga i te meitaki nona rai e no tana i aroa, e tangata noo au e tona taeake, e tangata turu i te meitaki kia tupu ki te maata.

Ko te reira to tatou turanga, e ta tatou i akataeake ei oa piri mou no tatou i roto i to tatou piri anga ki teia nei ao. 

Ka oki katoa mai teia ture ka kakati mai i to tatou basileia, ka riro to tatou basileia e riri anga na to teia nei ao, e me keia mai te keia i tana apinga , ka apai mai ki o tatou uuna’ai, ka aru mai te keia i te kimi e naai aia i takinokno e teia’ai tana apinga, e naai i keia.

Kia kitea ia e tei konei tana apinga ia tatou, ka aere mai aia ka tiki, naai tatou i reira e paruru?

E oraanga tangata te ka oko ia no te kino ta teia ture ka akatupu.

Noku teia manako

Okirua Teokoitu

Akaoa

Arorangi