More Top Stories

Local

Bigger and busier 2023: PM

31 December 2022

Other Sports

Double gold for Darts

21 January 2023

Features
Health

Covid-19 cases stable: TMO

10 January 2023

Economy

Population policy endorsed

10 January 2023

Economy
National

PM Brown vows to change law

23 January 2023

National
Features
Rugby league

Moana target 2025 World Cup

11 November 2022

Local

We’re halfway there!

16 November 2022

Paddling

From the river to the ocean

18 November 2022

LETTER: Collaborate on customary law

Friday 6 January 2023 | Written by Supplied | Published in Letters to the Editor, Opinion

Share

LETTER: Collaborate on customary law

Dear Editor,

Kia Orana e te tangata ma'ata o te Nuti Peapa. Inangaro au i te 'ōronga atu i toku manako no runga i tēia tumu manako pu'apinga i runga nei tei tātā'ia i roto i tā au nūti peapa o te Ru'itoru rā 28 no Tītema.

Te turu nei au i te manako e kia nā roto te akava'anga o tō tātou tao'anga enua i tēta'i akarakara'anga matatio te kā akateretere'ia e tēta'i tangata kua terēni'ia no tēia tūtū akava'anga tei kapiki'ia i te reo papa'a e “mediation”. Tōku manako e mea tau tēia kia 'āriki'ia mei tā te Kō'utu Nui e tāmanako nei ei rāvenga no te rapakau atu i te au manamanatā i roto i tā tātou akono'anga  iki'anga tao'anga enua i roto i tō tātou au matakeinanga. Te ngā'i paruparu tāku e kite atu nei i roto i tēia koia oki te tu'anga o tō tātou reo. Kare e tangata nākirokiro i tō tātou reo i roto i tēia tu'anga o te “mediation”. Ka inangaro'ia tēia tu'anga kia akamatūtū'ia i tēia taime nei.

Te rua, no runga i te akaue'anga a te putuputu'anga o te au Basileia o tēia nei ao, koia te United Nation, e tāiku ia ra nō runga i te iti-tangata Maori. Te akaranga nei tēia akaue'anga e mē taui'ia tēta'i ture me kore rave'anga 'anga'anga nō runga i tā tātou akono'anga te kā akateretere'ia e tēta'i ture “kia 'ōronga ua mai te iti tangata i tā rātou tika, e kia mārama katoa rātou ea'a ta rātou e 'ōronga ua nei, e pēra katoa ea'a ratou i 'ōronga ei i tē reira,  mate kore to rātou aere 'anga manako e tāmanamanatā'ia, mēkore ra e 'ōpara ia e tēta'i tangata mekore ra putuputu'anga.

Noātu oki ē te akaranga nei tēia peapa tei tātā'ia e te tēkereterē o te Kō'utu Nui e ko tēia au manako no te au mema te rēira o te Kō'utu Nui, e mea tau kia pāpū e kua mārama te au mema tātakita'i o tēia putuputu'anga ea'a tā rātou e turu nei. Kāre tēia i te aka'apa māri rā e manako tēia kia kimi tātou i te rāvenga kia rava te mārama o te au mema o te Kō'utu Nui no rūnga i tēia ngā tumu manako pu'apinga tā rātou e 'ōpara nei kia akamata'ia i roto i tēia mata'iti ou. E ngā manako pakari tēia tei 'ōronga'ia mai ei kaveinga akateretere no te putuputu'anga Kō'utu Nui. Ko te 'āpi'i'anga i tō tātou reo kare aia e oti i roto i tēta'i tuātau poto, no reira ka inangaro'ia te Kavamani kia kimi mai i tēta'i rāvenga kia tā'anga'anga'ia tēta'i parāni kia 'āpi'i 'ia te reo Māori i roto i te au tu'anga e rua i roto i tō tātou Basileia, koia oki, te tamariki e te katoa'anga o te iti-tangata. Te aronga mou tao'anga enua ka inangaro'ia tō tātou au kopu mou tao'anga kia iki nā roto i te akono'anga o tō kōtou au tao'anga, e kia iki'ia te tangata ka mārama 'ō'onu aia i te au akaue'anga tā te ture e tēta'i uātu kaveinga akateretere tē ka anga'ia ei kaveinga no tō tātou iti-tangata Māori.

Kia Manuia i tēia mataiti ou.

Uritaua Teariki-Tāoi'au Rongo Mata'iapo

Ngāti Uritaua