More Top Stories

National
Rugby league

Moana target 2025 World Cup

11 November 2022

Business

Moment of truth at COP27

12 November 2022

Local

We’re halfway there!

16 November 2022

Paddling

From the river to the ocean

18 November 2022

Ko te Akava anake te ka mou te pupui

Monday 20 March 2017 | Published in Letters to the Editor

Share

E patianga teia na te Koutu Nui ki te Akava tutara e te Minita no te Akava no teia tumu manako maata e kia akatupu ia te ture no te takore i te tikaanga mou pupui ki te iti tangata katoatoa.

E patianga teia na te Koutu Nui ki te Akava tutara e te Minita no te Akava no teia tumu manako maata e kia akatupu ia te ture no te takore i te tikaanga mou pupui ki te iti tangata katoatoa.


To continue reading this article and to support our journalism

CLICK HERE TO SUBSCRIBE NOW
for as little as $11 per month.

- Up to date and breaking news
- Includes access to Premium content
- Videos and online classifieds

Already a subscriber, click here

Our people. Our news. First.