Editor's Picks

Editorials

LETTERS: Ngamaru Ariki o Atiu

Saturday 10 July 2021 | Written by Supplied | Published in Letters to the Editor, Opinion

Share

LETTERS: Ngamaru Ariki o Atiu

Letters for July 10, 2021

Ki te Etita,

Kia Orana e tama ite aroa maata o to tatou Atu ko Iesu Mesia, amene.

Ko tetai nuti akaroa e akarongo ia nei i roto ite mareva e te nuti pepa koia oki ko te taoanga Ariki o Ngamaru o Enuamanu. Kua raveia te akamarokura-anga ite teina o Henry Ngamaru Ariki tei moe ake nei ite marama ia Tiunu 21, e oti ate ra 16 no Tiurai nei ka rave katoa ia te akamarokura-anga o Ngatupuna ki Enuamanu.

Te kopekope nei te Kaumaiti a Tou Ariki i teia e tupu nei kite Ui Ariki o teia basileia.

Akara ki ta Mataio 12:24-26. Te nako nei te bibilia “Kua kite a Iesu i to ratou manako e kua nako atu ra kia ratou, ko te basileia e mavete ra e rave iaia uaorai, e pou ia, ete oire oki ete kopu tangata e mavete ra, e rave iaia uaorai kare ia e mou.

Atiu e, e ara, e ara, “Teia taau tateni - Tutu matitike ka rokoia koe e te po kino, e te po tapu, te po tapua. E ara e ara”.

Teia te patianga Ei au, Ei au e taku enua tangata e taku kopu-tangata. Teia te tuorooro. Kua aka marokura ia te metua tane a Papa Mouauri ei mou ite taoanga ite marama Tiunu i topa uake nei. Eaa tatou ka akamarokura akaou ei i tetai Ngamaru Ariki kia rua e ka aere tatou kite akavaanga nana e tuku mai ite tika.

Tamanakoanga:

1. Eaa e kore ei e tika kia tuku i ta tatou tamaine a Ngatupuna kia oki ki Nutireni e akaoti i tana apii kia rauka te pepa teitei, e me kore ake te metua tane, oki mai aia apai ite taoanga Ariki.

2. E akara i teia tuatau i tetai tane ei turuturu ite oraanga, akaipoipo, oki mai kua maka i reira te arataa o te tuatua mou

3. Ko teia ainei te peu enua a Atiu na te tama openga i roto ite kopu e apai ite taoanga, e oti te ora nei te tama tane mata mua e nga tuakana?

Eaa i reira te manakonako-anga o te enua e nga kopu tangata. Akamanako I taau tateni Atiu e, e ara, e ara kua marama koe kua tae mai oki toou marama kua iti ia koe e tera tuatua tika. Tatau Isaia 60:1-3.

Kia Orana e Kia Manuia

Orometua Temu Ngarima George

BA in Biblical Studies and Theology, MA in Min (can)

No roto mai ite kopu o Rei-Anae-O-Rongomatane.       

Ongoing abuse of our senior citizens

Firstly, it was taxing for their pension which they fought hard for to be overturned, now attacking their independence of mobility by forcing them to undertake medical checkup before the issuance of a driver’s licence?

What type of country in this century launch deliberate ongoing abuse on their senior citizens? On top of that the licence has to be renewed annually meaning going through the same process with additional financial burden including passport stamps.

The question is, what is this decision based on, even statistics released by police clearly states that most accidents on our roads is caused by those under 60. It makes sense, because most under 60 are unhealthy, overweight, using abusive substance and have more serious health complications compared to 60 plus.

To make it worse, even instructions from the Prime Minister to overrule the regulation has not been actioned by the public paid entity Crown Law. Because they are not obliged to speak to the media, does that mean they are not obliged to act on directives from the Prime Minister of the country, their boss?

Akamaroiroi.

Vaine Tepou