Editor's Picks

Editorials

LETTER: Kopu Ariki o Tararo i Mauke

Monday 12 July 2021 | Written by Supplied | Published in Letters to the Editor, Opinion

Share

LETTER: Kopu Ariki o Tararo i Mauke

Letters for July 12, 2021

Kia Orana e te Etita,

Inangaro au i te akaari atu i tetai akamaramaanga no runga i to matou Kopu Ariki o Tararo i Mauke nei na roto i ta au nuti peapa. Kua manako matou e mea tau kia tukuia teia na roto i te nuti peapa no te mea e nui to matou kopu tangata kua akataii ia.

I te Pureruru ra 19 no Me, i te ora 6 i te aiai, kua raveia tetai uipaanga na te ‘Kopu Ariki o Tararo’ tei kapikiia e Tai Manavaroa ki roto i te are apii tapati, Opetipa Rua. Kua tae te Matakeinanga o Tararo ki teia uipaanga, e kua iki ratou e kia iki ia te tangata mou i te taoanga Ariki Tararo i taua uipaanga ra. Noatu oki e kua pati te mata o te Kopu Ariki o Tararo e kia akaruke i te ikianga Ariki  na te Kopu Ariki rai e iki i te Ariki, kua maro te upoko aketere uipaanga a Tai Manavaroa e kia iki ia rai te tangata mou i te taoanga i taua po ra.

No te nui i te aronga i vao ake i te Kopu Ariki tei ariki e kia iki ia rai te Ariki kua raveia teia ikianga. Kia rave ia ra te ikianga e tai rai ingoa i akatikaia kia tuku ia, e kua riro e na tetai kopu okotai ua i iki i te tangata ka mou i te taoanga.

Kua riro teia ei marekakoreanga ki te nuianga o te kopu ariki tei tae ki teia uipaanga. Kua turuia teia uipaanga e te Kaumaiti Nui e tona tangata Orooro, e kua umere te kopu ariki o Tararo i Mauke nei i te tu akono’anga kore o teia nga tangata tei topiriia mai ki roto i teia uipaanga.

Kia marama mai kotou e te Kopu Ariki tei kore i kite, e tei kore i tae ki Mauke no teia uipaanga, na tatou rai e iki i te tangata ei mou i to tatou taoanga, kare e na tetai tangata i vao ake i te Kopu Ariki.

I te Monite ra 17 no Me i teia mataiti kua raveia tetai uipaanga ki Makatea no te akapapuanga i te Kopu Ariki o Tararo. Kua akapapuia te reira e ko te uanga a Tararo Noovao Ariki. Kua arikiia teia e te au kopu tei uangaia i roto i te uanga a Noovao. Kua akanoo katoa ia eaa te tumu o teia ikianga. Kua akamana ia teia i te rua o te uipaanga i te Imene ra 20 no Me.

I roto i te uipaanga o te Imene ra 20 no Me, kua akanoo ia tetai au takaianga i te tu tangata/vaine ka tau i te mou i to tatou taoanga. I teia atianga me tau te tuatau ka raveia ta tatou ikianga Ariki ki Mauke, ka akakite ia atu rai te reira.

Kare ta tatou ikianga Ariki e na tetai akakoroanga, me kore ra, na tetai tangata, me kore ra, putuputuanga e akaranga mae e iki tatou. Te vai nei te au miniti katoatoa o te au uipaanga tei raveia no te akanooanga i te Kopu Ariki, e te ikianga i te Ariki.

Kia marama mai kotou, no te nui o te tamanamanata a tetai aronga i vao ake i to tatou Kopu Ariki, e pera te aronga kare e oki mai ana ki Mauke, i raveia ei tetai akanoonoo anga akapeea tatou me iki i tetai tangata tau ei mou i to tatou taoanga Ariki. Na roto katoa i teia kaveinga ka matutu ua rai to tatou Ariki ta tatou ka iki.

Teariki-Taoiau Rongo Mata o te Uipaanga a te Kopu Ariki o Tararo