Ngati Arera connection explained

Friday November 09, 2018 Published in Letters to the Editor

Dear Editor,

I read a story in CINews on Saturday November 3, in which Liam Kokaua asked the public for any history or korero concerning Ngati Arera.

This is why I’m sharing this korero, especially with the Ngati Arera people. This korero has been in my head for a long time - since 1985, in fact.

It was re-written by the late Ronald Syme, who gave a copy to the late Pomani Tangata. When Tangata who like me, was an Atiuan, was secretary to Cabinet in 1985, he asked me to come up to his office. He photocopied a copy for me concerning the korero that connects Ngati Makea Arera of Rarotonga and Ngati Teakatauira of Atiu. Here is the korero, which I will write in Maori, as it was originally written in the Maori language.

Kua tupu i Avarua i Rarotonga nei, te noo ra Makea Arera ki runga ite paepae ko, Te Rautamanu. Ko te ngai tikai i teia tuatau nei ta te Kopu Tangata Ngati Arera e tama ne ii teia au ra.

Tei anau na Makea Arera e tamaine, ko Tekura (Te vai atura te roa anga o te ingoa, no te kinokino ra ite peapa kua ninaemoa, kare atura e rauka iaku kia akaoti atu!) E tamaine tuikaa te tiaki e te akonokono ra ite potiki tamaine ia Tekura. I tetai ra ite avatea, kua topa atu te tamaine tuika e te potiki ariki e apaipai aere ra aia ki te pae tatai oriori aere. Te apaipai ra oki te tuika tamaine i teia potiki ariki i varea ia ei e te moe. No tei moe, tuku atu aia ite potiki ki roto i tetai vaka tautai e urunga ra ki runga ite one tea, ko a muri, vatata atu ki te kotinga o te tai. Kua reva atu aia i tona manako ki tetai atu au pupu mapu. Kua ngaropoina iaia a Tekura e moe ra i  roto ite vaka!

Kua roa rai i maara ei te tamaine tuikaa ite potiki ariki tana i tuku ki roto ite vaka. Kua ranu takare te tai, e kua kiriti ite vaka mei runga mai ite one tea, panu atu ei. Kua tae mai te tamaine tuikaa ki te ngai tei reira te vaka, kua kite atu aia tei tai roa te vaka e panu atura, kua pakarikari mai oki te matangi. Me ka oki aia ka akakite kite ariki Makea Arera, ka tamate ia aia e ka kainga!

I na, kua oro atu aia ki te akau, rere atu ki tua e kua kau atu mate aru ite vaka. E au ravakai tetai i tua e tautai ra, kare ra i rauka ite aru atu, no te pakari roa te au e uti ra ki te atea ote moana.

Kua akakite rai te au ravakai ki te ariki Makea Arera i ta ratou i kite, kua aue e kua eva te ariki.

Kua roa rai i tae ei te tamaine tuikaa ki te pae ite vaka, kua poiri roa oki, uuti atu ei iaia ki runga I te vaka, kua roiroi, apikepike roa oki aia. Te vai ra tetai nu I roto I te vaka, kua pou rai te inu ia. I to raua papanu anga e toru ra, Ko ta te tamaine tuikaa teia I paru I roto I tona vaa kia maru, ei kai n ate tamaine ariki. Kua tau atu raua ki Atiu I te toru o t era. Kua kitea mai to raua vaka, e kua aru ia mai ki tua, uuti ia atu ei ki uta I te enua Atiu.

Tei roto raua I te rima o te ariki ukarau ma tona matakenanga, Te Akatauira (I to captain cook tae anga ki Atiu I te mataiti 1777, kua tata a Lieutenant Gore e, Ko (Otterau) Ukarau te ariki o Ngati Te Akatauira. Kua mate I reira tona tuakana a Tiaputa I mou ei aia I te taonga ariki.) Kua paruparu roa oki te tamaine tuikaa kua oti ra iaia I te akakitekite kit e ariki eaa tei tupu, e koai teia potiki tamaine a tekura, e tamaine oki aia na te ariki o Avarua, Rarotonga na Makea Arera. I tera mai ra, kua mate te tamaine tuikaa.

Kua angai te ariki Ukara ma to na iti I te tamaine ariki ia Tekura, e kua tupu kite maata. Kua tupu mai Tekura I Atiu e kua tupu kit e maata. Kua tupu mai Tekura I Atiu, e kua tae ki te reira mataiti nona kia akaoki ia mai aia ki Rarotonga nei.  No te mea, e tamaine ariki teia. (Kare ra I tata ia na e, me kare e ongo Atiu I ketuketu aere ana na vao I te are o te ariki Ukarau. No teia purotu oki no Tekura!)

Kua tae ki e tuatau kia akaoki ia mai Tekura ki Raotonga nei tei aru katoa mai te ariki Ukarau, e tini, e tini oki te au vaka tei tere mai. Kia tae mai to Atiu I te popongi roa, Kua kitea iatu rarou e te nga toa e tiaki rai a te pae tatai I te ava I Avarua nei. Kua viviki rai nga toa I te kite atu e, no te Atiu teia au Vaka! No to raua mataku, kua oro atu raua ki mua I te ariki Makea Arera. Ko te peu-akonoanga tikai, ka na mua mai raua kit e taunga (high Priest) e na te taunga I reira e oake I te Kura kit e ariki! Teia ta Makea Area kia raua “Me kare ta korua kura e kave mai nei I te mea puapinga, ka mate korua!’’

Teia ta nga toa, “E tini te vaka I tai, no te Atiu. ‘ I akapeea korua I kite e no te Atiu teia au vaka “na Makea Arera ei.” No te mea, kua tarai ia a Mua I te vaka mei te kumete rai. No te Atiu ua rai te vaka mei teia te tarou ia anga! “ Kua ora korua, I na Makea Arera ei akatangi ia te pu-tamaki!’ Kia tae mai ra te Atiu ki vao uake I te akau, kua patutu mai ratou ite kikolu ki runga,akairo e tere au, kare I te tere tamaki! Kare to Ngati Arera I vare, tei roto rai ratou ite vao tita e pipini ra, kare ko tai tangata I takai mai ki runga I te one tea, e mataku oki to ratou no te mea, e iti tangata tamaki te Atiu. Kare oki e ko te taime mua teia e takai mai an ate Atiu ki Rarotonga nei.

Okotai rai vaka o te Atiu tei tere mai ki uta e kua urunga a mua ki runga ite one tea, no te ariki ukarau. Koa Tekura tei rere mua ki uta, e kua kapikipiki I tona metua tane ia Makea Arera tei roto rai ite vao tita.Teia tana,Teia tana, Te ora nei toku metua tane ko Makea Arera?

Ko au teia ko tana tamaine ko Tekura” I reira to Makea Arera tomo mai ei ki vao ite ngangaere.

Kua tuturi e kua opu mai I tana tamaine ki roto ia ia ma te aue maata.T roto I to reo aue teia tana,” k otaku tamaine teia tei mate ana, kua oki ora mai I roto akaou I oku nga rima,”.

Kua uri Makea Arera ki uta ki tona Iti-tangata,” Mei teia ra e aere ua atu, auraka kotou e kapiki akaou iaku e, ko Makea Arera, kia kapiki ia ra au e,”Ko te tini o te vaka tei akaoki mai I taku tamaine ki oku nei! Makea Vakatini!

            Vaine Veiao

            Tupapa

Leave a comment