Te tua o Tairi-ite-Rangi

Thursday July 26, 2018 Published in Letters to the Editor
The painting of Tairi-ite-rangi and Pukenga by Cook Islands digital artist Clinton Hewett. The New Zealand-based artist visited Aitutaki recently to collect old stories and legends for a graphic novel he plans to publish. 18071227 The painting of Tairi-ite-rangi and Pukenga by Cook Islands digital artist Clinton Hewett. The New Zealand-based artist visited Aitutaki recently to collect old stories and legends for a graphic novel he plans to publish. 18071227

Dear Editor,

I am writing to you about the legend or the painting in the July 12 newspaper about Tairi-ite-rangi and Pukenga.

I am not against the painting – it was indeed a masterpiece!

But the story about the two warriors was first written in a different version in the late 1820s by Rev W Gill in his book, “Jottings from the Pacific”.

Three islands were mentioned in the legend of Tairi-ite-rangi and Pukenga – Atiu, Mangaia and Rarotonga. Here is the legend which I have written in Maori.

Kua tupu i Te Rivariva i Atiu ite tukutukuanga manu mangumangu a te au mapu tane o te reira tua o te enua. E Tokerau oki te matangi tei aangi atu kite Tonga. I roto i teia tukutukuanga manu, kua momotu atu te manu a Akatereariki tei irinaki aia e, kua tau atu tana manu ki runga i tetai enua ite tua Tonga o Atiu. Kua ririnui oki tona manako, ka tu ka ano ka kimi. Kua ikuiku ki tona metua tane i mua ake ka ano ei.

Te na ko nei,

Kua iku-porokiroki te tama ki te metua

Ko au ka riro ke

Taku manu nui, taku manu rai

Taku manu ka rere taitiiti ki Tonga ki Tokerau

Oki mai. Oki mai.

Ta te metua prokoroki anga ki tana tama,

Aaere marie e aku potiki

Kia kite koe i nga inapotea

Ka ano koe e aku potiki

Ka oki akaou mai kite Puku-maunga-o-Kare

Ki Atiu nei

Kua tere atu a Akatereariki tei tau atu ki Mangaia. Ina ra, kare tana manu i kitea mai, kua kitea mai ra te purotu ko Matakore te ingoa. E tamaine na te ariki o Mangaia na Te-Tiaio. Kua noo raua ma te Mataora i Mangaia. Kua tae ra ki te tuatau ka oki a Akatereariki ki Atiu e tana vaine purotu ko Matakore, tei akatika te ariki Te-Tiaia. Ka oro poto mai ki Rarotonga nei, mei reira ki Atiu. Kua patoi pakari te teina o te ariki a Pukenga i teia tere no Akatereariki e Matakore. Teia tana, “Ei aa i teia nei, e tuku atu ana a tetai ra ke atu!”

Kua tika atu rai ta te ariki, tei tere mai te vaka o Akatereariki, ma tetai au toa Mangaia. Te noo katoa ra tetai toa i Turangi i Rarotonga nei, ko Tairi-i-te-rangi tona ingoa. Kua tae ana ki Mangaia i mua ana no te pati atu ia Matakore ei vaine na na. Kare ra te ariki Te-Tiaio i ariki i tana patianga, kare katoa oki Matakore e inangaro ia Tairi-i-te-rangi. I te vaka o Akatereariki e tere mai ra ki Rarotonga nei, kua aravei nga vaka ite moana, to Akatereariki e to Tairi-i-te-rangi. Te oki akaou nei Tairi-i-te-rangi ki Mangaia ite pati akaou ia Matakore ei vaine na na! Te kite atu anga Tairi-i-te-rangi ia Matakore e noo ra i mua ia Akatereariki, kua tupu tikai tona riri. Kua Tamaki atu nga vaka-tangata ite moana! Tei mate atu Akatereariki e Matakore. Kua uuti mai Tairi-i-te-rangi i te Kopapa o Matakore e kua rave-naunau roa i te kopapa mate o Matakore e tau ua mai tona vaka ki Rarotonga – ko nga toa Mangaia toe, kua tae ratou ki Mangaia e kua akakite i tei tupu ki to ratou tere!

Kua aue, e kua eva to Mangaia no teia tupu kia Akatereariki e Matakore. Teia ta Pukenga i karanga ki te ariki, “Te karanga uatu ra oki au e, eaa e tuku kia aere, a tetai ra ke atu, kare koe e taku tuakana i akarongo mai!”

Kare ra e kino, te aere nei au ki Rarotonga, ka tupau ite mate o Akatereariki e Matakore!

I te tae mai anga Tairi-i-te-rangi ki Rarotonga nei, kua akatu aia i tetai paata e kua tuku ite kopapa o Matakore ki runga. Kua tuku i tetai kumete ki raro mai ei kapo ite inu o Matakore me tatae. Ka parai aia ite inu o Matakore ki runga i tona kopapa! Akairo no tona Inangaro tikai ia Matakore.

Kia tae te vaka o Pukenga ki Ava-kokopu ma tona au toa, kua kimi aia ia Tairi-i-te-rangi no tetai kaipaanga i rotopu ia raua. Kua ariki a Tairi-i-te-rangi, kua vaere iatu tetai ngai atea tikai i uta i Turangi. Teia te kaipa, ka oro raua ka takapine i teia ngai. Ko te tangata mua e pou te ao e kua topa ki raro, kua akune rai ia! Kua roa ite oro anga raua i pou ei te ao o Tairi-i-te-rangi e kua topa ki raro! Kua takoto ua aia ki raro, kua na te pae mai a Pukenga e kua akatika ua. Kua rave mai i tana Araa ite ngai e noo ra tona au toa Mangaia, e kua oro akaou e tae uatu ki te ngai e takoto ra Tairi-i-te-rangi. Kua rutu atu i tona upoko ki te Ara-a, mate takiri atu a Tairi-i-te-rangi.

Kua tae aia ki te are o Tairi-i-te-rangi, rave mai ite kopapa o Matakore, kou ki roto ite tapa, tuku ki roto ite Kumete, akaoki atu ei ki Mangaia. Ta pukenga i rave kua riro te reira ei aue e te Mataora no te ariki Te Tiaio e to Mangaia. Kua oki akaou mai te kopapa o Matakore ki Mangaia! Mei te reira tuatau mai, e tae mai ko muri mai, ka rongo ia tetai uatu Mangaia me tara, “O ai e ngi ei Pukea?” Aitenaga ite reo paratane, “Who dare to challenge Pukea?”

No Akatereariki kua tuporo kua eva to Atiu i te rongo anga e kua mate a Akatereariki. Kua atu te Atiu ite reira tuatau i tetai tuoro-manuiri ei akaoraora ua ia Akatereariki mei te peu ra e, te oki ora mai nei aia no te ngai mamao mai tana i takai atu. Ka vai rai te reira e tuatau uatu. Ka pou ia uki, ka pou ua uki!

Teia i raro nei,

Tangi mai te pau i Karavau

Ei arikiriki i to tere

I to tere manuiri e Akatereariki

Na runga mai koe ite moana nui o Kiva

Tau mai ei koe

Ki te Puku-maunga-o-Kare

Tairiiri ia e te matangi

E enua Taparere ko Atiu

E enua kua mou ki te tumu o Avaiki e taku Atua

Oro Mai...Oro Mai...

            Vaine Veiao    

Leave a comment