Te puapinga o te Vaka Konitara

Thursday May 24, 2018 Published in Letters to the Editor

Kua akatupu ia te Vaka Konitara i raro ake i te ture enua o Rarotonga. Ite mataiti 2007 kua takore ia atu tei reira e te Kavamani Democratic Party. Ko Ngamau Munokoa te Minita o te tuanga Internal Affairs i tei reira tuatau. Ko teia tana i tuatua ei turu ite takore anga ite Vaka Konitara,  `e mea tau rai kia takore ia atu te Vaka konitara note mea kare oki e matutu ana tana angaanga note tama oire. Kare katoa oki e rava ana te tuanga moni ta te Kavamani e tuku nei kite Vaka Konitara note rave i tana angaanga.’

I teia tuatau te rave ia nei te angaanga tama oire tei rave ia mai ana e te Vaka Konitara na roto atu i te kumiti tama oire i raro ake i te akatere e te tai pute moni $400,000 a te Tipatimani o te Internal Affairs.

 Kua topiri mai te tuanga o te pae Turoto iaia ki te pae i teia, no te rava kore ite au angaanga tama e te aka manea e rave ia nei, na roto i tetai aka tuanga moni no te akamaroiroi e te tauturu ite au Kumiti Oire i ta ratou e rave nei. Kua akatupu te pae Turoto i tetai tarere anga tama e te aka manea oire na roto i te oronga atu i tetai tuanga anga moni $10,000 no te au re’, me rave ia te tarere Oire Manea e toru taime ite mataiti.

Te rave maroiroi nei te Kumiti tama Oire o Tupapa Maraerenga i tana au angaanga no te oire mei te akaiti mai i te au puakaoa ori e te akara katoa atu ite au ravenga   - To page 10

i te tamaki atu ite au tangata e rave nei ite angaanga kanga e te kino i to tatou oire.

Kua manuia ta ratou oro anga e kua rauka mai tetai tuanga moni no te tauturu ia ratou. 

Ko taku e tamanako nei, kia aka oki ia mai te Vaka Konitara, e kia riro nana e rave ite au angaanga no te oire i raro ake i te au tipatimani o te kavamani tei raro ake ia ratou tei reira tuanga anganaga mei teia te tu;

• Tuanga ite tama ite au kauvai e te au ara vai i roto ite oire 

• Tuanga o te au manu mei te puakaoa e ori nei i roto ite oire

• Tuanga ite tama, akaou,  e te aka tu ite au matara e te ara vai ite pae ite matara kia kore e ki akaou to tatou matara ite vai ite tuatau vai puke

• Tuanga ite tama e te aka manea ite au ngai putuputuanga ite tuatau e akamaara ei tatou i to tatou ui tupuna mei te Marae, a vao ake ite are pure, e te au ngai tanu mei po mai, e te vai atu ara.           

Teia taku e tamanako nei, kia akara meitaki ia te au angaanga e rave ia nei e te au kumiti tama oire i raro ake ite Tipatimai o te Internal Affairs. Kia akara ia te au ngai paruru e kia iki ia mai tetai kumiti no te rave atu ite au angaanga  no roto mai ite au arataki o te oire. 

Kia iki ia mai te au mema mei te toko 3 – 6 no teia kumiti no roto mai ite au arataki ote au Vaka e kia oronga ia atu tetai aka tuanga anga moni kia ratou note rave atu i teia angaanga puapinga no to tatou au oire.

Me marama tatou ite au mea e rave nei te vaka konitara, ka marama tatou ite puapinga o ta ratou e rave nei i roto ite oire. Ka rauka ia tatou ite akanoo meitaki i ta ratou au angaanga e te akanoo i tetai pute moni no te tutaki ia ratou e ta ratou ka rave.

Kua kite tatou, e te kite nei tatou, ite puapinga e te au meitaki ta to tatou au aka aere i roto ite oire Tupapa e rave nei.

Ko te angaanga a te Parimani - Ngutuare Maani Ture, ko te akatupu ite au ture no te puapinga o te Basileia.

Ko tetai tuanga puapinga rava atu ta ratou ka rave koia oki ko te turu ite au arataki tei iki ia mai ki roto ite au oire no rave i te angaanga Oire.

Te turu nei au kia akaoki ia mai te Vaka Konitara

            Teresa Manarangi-Trott

            Independent Candidate Tupapa Maraerenga

Leave a comment