E apinga kino te oa!

Wednesday September 20, 2017 Published in Letters to the Editor

E Tama,

 

I kimikimi ana au, e, eaa tikai tetai au urupu tangata e akakino ana i toku taeake ko Teariki Heather.

Eaa tikai ta ratou i kite i teia tamaiti i riro ei, ei akakino anga na ratou.

Eaa te kino ta teia tamaiti i rave kia ratou.

Ite mea oki e, kua roa rai au ite kimikimi anga, eaa te tumu e kare aku pauanga i kitea ia mai.

Teia i reira taku i tamanako mai, okotai rai tumu maata, koia oki, e” Vareae”.

Te vareae ia nei aia note mea koia tetai ona, te au tu angaanga ka rauka iaia ite rave, e te tere nei tana kamupani angaanga ki mua, e e manganui te au tangata Kuki Airani e angaanga nei nana.

Ko tana kamupani angaanga e maori pouroa te akatere ite opati, angai kite kai ite au ra angaanga katoatoa. Kare atu aku ngai angaanga me kore ona i kite e te rave nei i teia.

Te anaanga nei i roto i teia kamupani te Mangaia, Aitutaki, Mitiaro, Atiu, Mauke, Manihiki, Rakahanga, Rarotonga, Pukapuka ete Pamati.

Oi, e mema ma, te vareae ra kotou i te T&M, te vareae ra kotou i te Kuki Airani, i roto i te akonoanga maori, me kite koe e ka rauka iakoe i te rave i tetai uatu angaanga, raveia! Kare ate maori(conflict of interest).

E taku iti tangata maori, kua kite a George Maggie i te tu aroa o teia tamaiti, kua kai ana te taeake ko George Maggie i te meitaki o Teariki, e pera i te tauturu iaia e tona ngutuare tangata, kua kite au.

Kia koe e taku taeake George Maggie, teia te imene, “Tuatua akakino taku i akarongo, tei na rotoanga mai i te matai e parara nei, noatu taau akakino iaku, ei roto i toku ngakau, e maara i te oa e…e te oa akakino e.

I taku akaraanga ia koe i runga i te pia tutu, inangaro koe ei porena te rave ite anganga, eiaa e na tatou Maori.

Te karanga nei te Salamo 119:105-112.

            Meitaki Maata

            Joe Ngatae.

Leave a comment