Auraka e varenga kopekope ua

Monday August 28, 2017 Published in Letters to the Editor

E tama,

 

Kia tika, tuku atu I toku au manako no runga I tei tata ia e Papa Williams e tona au manako no tei autu atu te Demo I teia ikianga iti o Ivirua, Mangaia.

Te akakite nei aia e, no tei kapitiia mai a Wilkie ki te pae i teia nga tokorua, Tina e Smiley. Mei te mea atura e, I noo poiri ana te Demo.

Te kite mai nei aia, (ratou) I te marama, eaa ia e taku taeake, auraka e topiri i toou mata, akapuera ia, kia kite i te mekameka o to taua Ipukarea.

Noatu te maroiroi o to kotou au kumiti ngakau akaaka, kare ratou e riro i te opara i teia kavamani ki vao. Kare taua i kite e koai ka autu i teia ikianga ki mua. Ko te Atua ua rai ka kite, nana te ikianga.

Penei kua tae te tuatau, kia oe tatou i to tatou vaka, akaoti te kai moina u mei Nu Tireni mai.

Te akaraanga e manata toou, noou rai kia Enere Puna. E te oa tena tetai ravenga tukuia toou ingoa ki roto i te pare ikianga ki te pae i to Enere Puna, kia kite ia, eaa taau ka rauka i te rave.

E au manako tau pouroa toou, tomo ki roto I te Paramani a teia mataiti ki mua, auraka e moemoea. Kare te ture e rauka i te tieni kia rauka rava te 2/3 turu anga. E taku taeake kia ikiia koe, penei ka peke iakoe te taonga arataki, auraka e kopekope ua e oti akara ki te rangi.

            Joe Ngatae

Leave a comment