Ko te Akava anake te ka mou te pupui

Monday March 20, 2017 Published in Letters to the Editor

E patianga teia na te Koutu Nui ki te Akava tutara e te Minita no te Akava no teia tumu manako maata e kia akatupu ia te ture no te takore i te tikaanga mou pupui ki te iti tangata katoatoa.

To matou manako e kia akariro ia e auraka rava tetai tangata e apai pupui mai ki te  Kuki Airani,mari ua ko te  Akava.Kia takore ia te tikaanga mou pupui a te iti tangata katoatoa . Ko te  Akava te ka akatika ia kia apai mai e te mou i te pupui.

Me e tangata tetai ka inangaro i te taangaanga i te pupui,no te au ravenga tau mei te pupui i te manu o te reva mei te mokirikiri, te manu o te enua mei te puaka,puakaoa e te tai au manu ke tei tau no te pupui, ka aravei atu aia me kore ratou i te  Akava no te rave i te reira.

Ka tutaki atu oki ratou i te Akava no te taangaanga i te pupui no tera taime poto, e oti  akaoki atu i te  pupui ki te Akava kia mou.

Me teia te tu,kare e tangata e mou pupui akaou,na te Akava te reira e mou, e akono, e tiaki meitaki no te iti tangata. Pouroa te pupui poto, te pupui roaroa e te pupui taviri viviki,na te Akava e mou tei reira,e auraka rava teia e vai ki roto i te rima o te iti Tangata.

Ko teia to matou manako i runga no te tapapa i te ture o te Pupui.Kare tatou e inangaro e kia tupu akaou tetai tumatetenga ki to tatou iti Tangata no te taangaanga tau kore e te kino o te Pupui i roto i to tatou Ipukarea.

Oti ra ua,

Terea Mataiapo

            Peretiteni o te Koutu Nui

            (Paul Raui Allsworth)

Leave a comment