Print this page

Fishing on Pukapuka inspires story

Monday November 13, 2017 Written by Published in Local

This year’s writing competition encouraged a number of school students to produce their original memoir.

 

The aim of the competition was to encourage students to write and tell their stories through good quality writing.

Each participant was required to produce a memoir, an important genre that records the fine details of culture.

The competition had three sections; Year 7-8, 9-10 and 11-13 and each had a Maori and English category.  The winning entries of each section were announced in September. CINews has published several of the winning memoirs over the last two weeks.

Here are the last of the winning memoirs.

            Kenny Tukia

            Apii Niua, Pukapuka

            Second Prize

            Year 9-10 English Category

Cousins

When I was seven years old, I lived in a beautiful house in Pukapuka at Angatonu. One day I decided to go fishing with my big cousin in the lagoon at Pukapuka. The weather was fine and wonderful.

My cousin and I hopped onto the fishing boat with our fishing gear – rods, hooks and bait. We sailed to a spot in the lagoon where there were normally lots of fish. When we arrived there, we started to get ready to fish. We baited our hooks with small crabs and dropped our lines into the lovely blue sea. We waited and waited and waited. Nothing happened for ages. We were almost ready to give up and return to Wale.

Luckily, a fish began to nibble the bait that was on my hook. It was tough going when I pulled the line in. I tried so hard to pull it in, but the fish was fighting hard and was really strong. I said to my cousin, “Come and help me,” but he was jealous because I had caught a fish. I was almost ready to give up, but kept pulling and pulling and suddenly, at last, the fish came up through the sparkling water. It was the most enormous trevally I had ever caught. The sun reflected off its scales and it wriggled as it tried to get away. I was so happy and proud. I could tell that my cousin wasn’t too pleased that his young cousin could catch such a big fish, when he had caught nothing. Maybe he will be lucky next time.

            Tataia e Grace Matenga

            Apii Tua Rua Titikaveka

            Re Tai

            Mataiti 9-10 Tuanga Maori

Aue Ngakau

Kare e tamariki e noo ki te kainga i teia ra, ka aere te katoatoa ki te apii.

“Aue te roi” i naku ei.

“E apa teia no te ora ono, te aere nei ki te ora itu”.

“Tu ki runga, pai, akamanea, kai ti. Kua papa ta korua kai ei kai i te apii. Ko koe e Ed, ka aru koe ia Mami. Ko koe e Grace ka kave ua au i a koe. Me oki mai au no te tama i te aua puaka kua papa korua”.

“Ka akapeea ka moe ua!”.

Itirere ake au, e moemoea ua rai. Kua ta’eta’e toku vaimata, kua aue ngakau e kua maara au i toku metua tane. Kua kite atu au i toku metua vaine e noo ra ki runga i te nooanga, te ngai tikai e noo ana toku metua tane, e te maani ra i ta maua kai ko toku tungane no te apii.

E monite teia ra, e ra apii. Kua tu marie mai au ki runga e kua aere atu i te pai. Kare e ngaroanga teia reo no toku metua tane i roto i toku manako. Kua pai au,kua akamanea, kua kai ti e kua papa no te aere atu ki te apii. Kua matau oki au e na toku metua tane e apai ana i aku ki te apii i te au ra na runga i te patikara matini, inara teia ra na toku metua vaine e apai iaku. Kia tere te apii ka aereaere ua au ki te kainga.

Kia oki mai toku metua vaine no te angaanga mai kua akakite au ki a ia i taku moe. Kua akamarama mai a ia e ko te inangaro oki teia o toku metua tane, ko ia oki kia aere matou ki te apii e kia rauka te kite ei meitaki e ei tauturu ia matou tana anau katoatoa.

Kua kore ua ake rai toku aue ngakau i toku metua tane.

 

Kent Baxter

Apii Avarua

Re Tai

Mataiti 7-8 Tuana Maori

Toku ingoa ko Tepaki Baxter. E 49 oku mataiti e kua anauia au i te ra 14 no Tepetema, mataiti 1967. Kua anauia au ki Autireria. Te pepe ra rai au i oki mai ei matou ki Aitutaki. E rima matou i te katoatoa i roto i toku kopu tangata. E au tamaroa pouroa matou e ko au te toru o te tama i roto ia matou.

Taku apii mua i aere ei au ko te Araura Primary e pera te Araura College. Kia akaruke au i te apii kua rare au na toku papa ko John Baxter Senior. E pikao penitini no te pairere ko te Cook Islands Air Ways. Kua rare katoa au na te Air Rarotonga ki roto i te tuanga tari turoto na runga i te poti. I te mataiti 1988 kua aere mai au ki Rarotonga nei i te rare na te Tipatimani o te Akava. Kua noo au ki Takuvaine.

I te mataiti 1990, kua rare au na te pai Te Kukupa e kua aere ana au ki Autireria e Niu Tireni apii ei no te rare ki runga i te Kukupa. I teia ra ko au te ranagatira ki runga i teia pai.

Ko toku tokorua ko Engia Pate. E mami meitaki a ia no taku nga tamariki ko Kent raua ko Maggie. E taeake piri mou katoa teia noku.

Kia manuia