×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 599

Mother’s a real life ‘superhero’

Sunday October 21, 2018 Written by Published in Education
A book called “Cook Islands Heroes”, which features tales such as the story of Ina and Tinirau, provided inspiration for the writing contest. It was written by David Riley. 18101936 A book called “Cook Islands Heroes”, which features tales such as the story of Ina and Tinirau, provided inspiration for the writing contest. It was written by David Riley. 18101936

Following on from the recent Literacy Week run by the Ministry of Education, CINews will be publishing some of the winning entries from the creative writing competition over the next few weeks. The theme for this year’s competition was “Cook Islands Heroes”.

 

My hero

Hey you! Want to know who’s the best superhero with no super powers whatsoever, but a hero to me? My mum!

Of course, why wouldn’t my mum be my superhero? Who wouldn’t want their mums to be their superhero? The only reason why you are here, is because of your mum.

The reason why my mum is my hero, is because my mum is always there for me and always wants to get involved whenever something bad happens to me, or to my siblings. Like for instance when I get into trouble, she will always be in the principal’s office apologising for my actions. So whenever we get home I’m wary of my mum, because she looks scary.

The second reason is that she looks after my disabled, little sister every day. Probably, as you are reading this, she is feeding her right now. We all love our little sister so much, and wouldn’t want anything to happen to her because she is a precious treasure to us all. Every morning I help my mum bath her, and carry her around if my mum asks me to. She dresses her and feeds her three times a day. Most times, we put her in her wheelchair and take her outside to get some fresh air. She has severe cerebral palsy.

She cries a lot because she is hungry or thirsty. Every day the nurse checks up on her to see if she is healthy or sick. Every day my mum always tries her best to do whatever she can do to help her out. We do everything we can to support my mum and my sister.

My mum will always be my hero, for the rest of my life, and I wouldn’t be here without her, because she is everything to me.

Anthony Piira

FIRST PLACE, Y11-13

Apii Niua, Pukapuka

 

Toku Aito: Mapu Taia

By Ngatokorua Tuakanangaro

FIRST PLACE, MAORI, Y11-13-10

Apii Mauke

I e ko ko!!!!!. Ko taku aito I iki mai au koia oki ko Papa Mapu Taia. Kua anau ia aia I te ra 28 no Aperira mataiti 1939. Kua iki mai au iaia ei aito noku no te mea e tangata rongo nui aia kiaku.

E riro ana aia ei apii mai iaku no runga I te tua taito e te korero o Mauke nei. E ano katoa mai ana aia ki te apii I te ruaraara ki te tamariki no runga I te korero, pe’e, peu e te akonoanga o Mauke nei. Kua riro teia ei ngakauparauanga na matou I to matou tupuanga mai.

E taunga atu, tiunu, tata e te uri imene katoa a Papa Mapu Taia I tona tuatau. E manga nui uatu rai tana imene tuki, ute, pe’e, imene tamataora e te tai au tu akatangitangi I atu I tona tuatau. E au imene navenave e te reka. Te au kupu kua atui atu ki te imene e te oonu katoa te aiteanga. Me tae ki te tuatau o te Maeva Nui, na toku aito na Papa Mapu Taia e atu e te tata ana I te ute e te imene tuki a te Mauke. Kare e ekoko teia au imene nana ka autu ua rai. E mareka uana toku ngakau me akarongorongo au I teia au imene nana. Navenave e te tangi reka kia akarongo ia.

I puapii nui katoa ana a Papa Mapu Taia I Apii Mauke mei te mataiti 1984 ki te mataiti 1996. Kua akarongo au e, e puapii meitaki e te kino katoa aia. Inara kua riro teia ei apiianga ki te au tamariki I tera tuatau. Kua papa aia I tetai au tamariki no tona inangaro kia riro mai ratou ei au tamariki meitaki. Kia rauka ia ratou tetai turanga teitei mei tona rai. Ko te au tamariki I mou mai ia ratou tana au apiianga kua upokotu ratou I teia ra.

No reira ka inangaro au kia riro mai au mei toku aito rai ko Papa Mapu Taia. Tangata kite, ngakau maoraora e te meitaki.

Leave a comment