Hero qualities close to home for writer

Saturday October 13, 2018 Written by Published in Education
Cook Islands heroes such as those involved in the legendary tale of Ina and Tinirau inspired the theme for this year’s writing contest. The illustration is from the book “Cook Islands Heroes,” by David Riley. 18101254 Cook Islands heroes such as those involved in the legendary tale of Ina and Tinirau inspired the theme for this year’s writing contest. The illustration is from the book “Cook Islands Heroes,” by David Riley. 18101254

My heroine

A girl gave birth to her first baby when she was only 16 years old. At that time, it was considered a disgrace to a family when a daughter fell pregnant at such a young age, under 21 years old, here on Atiu.

 

Instead of taking whatever medicine she was offered to lose the baby, she chose to keep it and took the risk. Of course she had the worst torture of her life, both verbal and physical. The impact left an agonizing scar of shame and hurt in her heart.

The mother had a very rough road. As if she hadn’t had enough pain, the man would beat her up so miserably because he was a total drunkard. As for the child, she would hide under her bed when the fight was on. But she was always untouched because her mother protected her. Despite all the misery embedded into her wounded heart, she still managed to put food on the table with her job as a shopkeeper. She spent her spare time educating her daughter, so that she would develop good integrity and not repeat her mistake.

She made a mistake but she did not spend her time regretting, but embraced that mistake into something of her own.

She’s my hero, because she proved to be the best mother she could ever be to me. Now, I have three siblings. My mother is now working as Atiu’s Tourism Officer. My home has a shine to it because of her positive mind. She not only saved me and loved me but also sacrificed everything to make my life better. Sometimes, you just fall hard to know where you stand firm.

Everyone is a hero in their own imperfect ways. Only a few have the courage to prove it.

Aumai Teiotu

FIRST PLACE, ENGLISH, Y9-10

Apii Enuamanu, Atiu

 

 

E Vaine Toa

By Aumai Teiotu

FIRST PLACE, MAORI, Y9-10

Apii Enuamanu, Atiu

 

Kua anau mai tetai purotu manea, e tama mataiapo. E tai ngauru ma ono ona mataiti i tupu ei tetai mea taitaia e te akama tikai ki a ia koia oki ko te anau tamariki pi. I te reira tuatau, e riro ana teia tu anau tamariki ei mea akama tikai ki te ngutuare tangata, me to tetai tamaine tei raro ake tona mataiti i te rua-ngauru ma tai, i Atiu nei.

Noatu e kua kite aia e utunga tona e tiaki maira, kua iki aia i te paruru i te pepe ki roto i tona kopu e te apai i te utunga rikarika o te akakinoanga e te tamamae i tona kopapa. Te akaroa.

Kua anau mai te pepe i te ra 9 no Tepetema mataiti 2003 e kua tukuna iatu te metua vaine ki Rarotonga no te akaoti i tana apii i Tereora.

E aranui taitaia tikai to te metua vaine. I te au atianga ravarai, ka kuru te metua tane i te metua vaine, kore ake rai e kare i rava ua tona mamae. Ka pipini ua rai te pepe ki raro i te roi me tupu teia, inara kare roa aia e o ki roto i te mamae no te mea kua rave te metua vaine i te paruru i a ia. Noatu ra teia tu, kua rauka mai te manga ki runga i te kaingakai no te angaanga tiaki toa a te metua vaine. I te au taime ravarai i muri ake i tona ora angaanga, ka rave aia i te utuutuanga i tana tamaine kia pakari aia e kia rauka te ikianga tau no tona oraanga, e pera kia kore aia e aru i te tapuae vavia o tona metua vaine.

E ikianga tarevake ta te metua vaine i rave inara kare aia i akaapa i a ia ma te tataraara, mari ra, kua akariro aia i te tarevake manako koreia tei tupu ki a ia ei akapuapinga i tona oraanga.

E vaine toa aia noku, no te mea, kua akaari mai aia ki aku e koia tetai metua vaine maroroi e te meitaki tikai. I teia tuatau, e toru oku teina. E angaanga ana aia ei Opita no te Pae Turoto o Atiu. E kainga manea toku no tona tu meitaki. Kare aia i rave ua i te paruru e te inangaro iaku mari ra, kua iki aia i te au mea memeitaki katoa noku i te akameitaki atu anga i toku oraanga no te tuatau ki mua.

I tetai taime, ka riro toou inga anga ei tu akaouanga ketaketa noou a muri mai. E toa te au tangata ravarai i to ratou au manamanata, inara, e iti ua tei rauka te maroiroi i te akaari mai e, e tumutoa tikai ratou. 

 

Aumai Teiotu

FIRST PLACE, MAORI, Y9-10

Apii Enuamanu, Atiu

Leave a comment