Winner’s tale about a true super hero

Saturday September 29, 2018 Written by Published in Education
Winner’s tale about a true super hero

Following on from the recent Literacy Week run by the Ministry of Education, we are going to be publishing some of the winning entries from the creative writing competition over the next few weeka. The theme for this year’s competition was “Cook Islands Heroes”.

 

MY HERO

For a start my hero doesn’t fly, he doesn’t have super strength and he can’t read minds. I like to think he does. My hero is my father. I know this sounds cheesy, like what everyone else says, but I am a daddy’s girl. Ever since I can remember it has been him and I.

To me my father can fly, because he always does his best to succeed and tries to do everything right.

He has super strength, because he has carried our family through all our rough times and always makes life better.

My Dad can read minds, because he knows what to do when things go wrong and he can see it.

My Dad is not like other people you will meet because other people come and they go, but I know for sure he will always be there. When I was little he would look after me in the day and leave to work at night when I was asleep. Every morning when I woke up he was there, not once having failed me - no matter what I do. Still today I wake up and he is there, when I lay awake at night he watches over me. And since he has put all his effort into making sure I have a life of opportunity, everything I do is for him. To make him proud and I never get tired of it. 

Like Ru the explorer, my Dad found us a new home in Rarotonga.

Like Mautara Te Mangaia, a high chief, my Dad tries to find peaceful solutions.

Like Tinirau, the love of Ina, my Dad’s love is unconditional.

My Dad doesn’t wear a cape, but he will forever be my hero.

I love you Dad!

Manea Ave

FIRST PLACE, ENGLISH, Y7-8

Nukutere College, Rarotonga

 

 

Toku Papa ruau,

John Joseph Herrmann  - Taku Aito Kuki Airani

 

Ko toku papa ruau , ko John Joseph Herrmann taku aito Kuki Airani. E itu ngauru ma rua ona mataiti e, e tangata uruuru ta’a teatea e te roaroa. I tetai au taime, manga ngarongaro rai te manako. I teia tuatau nei, koia to toku mama ruau tangata apaipai i a ia ki tera ngai, ki tera ngai. E tangata maroiroi i te utuutu i tona ngutuare tangata, pera te au angaanga ki roto i te oire.

I roto ia Tiunu i teia mataiti 2018, kua akararangi iatu toku papa ruau ki te tapa’o o te Ariki Vaine, no tana au angaanga memeitaki i rave mai ana i roto i te tu’anga o te apii, e to te oire. I te tuatau i oronga ei te mata o te Ariki Vaine i te tapa’o ki toku papa ruau, kua poitirere tikai au i te akarongo anga i te au angaanga memeitaki ta toku papa ruau i rave mai ana i te au tuatau i topa.

Ngakau parau tikai au i te mea e, kua oronga iatu tetai tapa’o o te Ariki Vaine ki toku papa ruau. Ko tetai tumu teia i karanga ei au e, ko toku papa ruau taku aito Kuki Airani: Te mea mua, e akamaroiroi ua mai ana rai a ia iaku kia umuumu pakari au i te rave i te au apii ta te au puapii i akaue mai kia raveia i te ngutuare. Ka ui mai a ia i te au ra ravarai e, me kua tatau puka ana au, e ka akamaroiroi mai iaku kia tatau, tatau, tatau, e kia tatau uatu rai me ka inangaro au kia meitaki toku turanga apii. Karanga mai toku papa ruau e, ko te tatau te taviri e puapinga ia ai koe, e kare rava a ia e akaro’i i te akamaroiroi mai ia matou kia tatau putuputu, pera kia tata.

Te rua, irinaki toku papa ruau e, me angaanga pakari koe, ka puapinga ia koe i taau apii, e i roto i toou oraanga. E tangata maroiroi toku papa ruau i te angaanga i roto i tona oraanga, e tae ua mai ki teia tuatau nei, te angaanga pakari nei rai a ia i te au ra tatataki tai. E akamaroroi ua mai ana rai a ia iaku kia rave au i taku angaanga i te ngutuare, e me oti, kia tauturu atu i tetai. E manganui uatu rai ta toku papa ruau au tangata e tauturu ana i roto i tona oraanga.

Noatu e, e manganui te au angaanga memeitaki ta toku papa ruau i rave mai ana, e ngakau maru e te akaaka ra tona, e no reira rai au i karanga ai e, koia taku aito Kuki Airani. E tangata reo maru, mari ua, me taringa turi matou. E ta’unga tata imene katoa a ia. Ko tetai angaanga reka rava atu tana e rave ana i te au aiai ravarai koia oki, ko te akatangi i tana kita e te imenemene. E maata tana au imene i ‘atu ana, mei te imene, “Tuatau”. Te imene e te ura ia nei rai teia imene, mei tetai angauru mataiti i teia nei.

I toku manakoanga, ko te aito, e tangata akamaroiroi atu i tetai, e te akaatinga atu anga i tona tuatau no te tauturu atu anga i tetai. E tangata ngakau maru e te aroa. Kiaku, irinaki au e, kua rauka i toku papa ruau teia au mea katoa. Ei taopenga:

                                          “Manganui ratou mei i a koe rai, e tuke ra koe i rotopu ia ratou”.

Teau Herrmann Tuaivi

FIRST PLACE, MAORI, Y7-8

Apii Nikao, Rarotonga   

Leave a comment