×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 82

Ngakau akameamea no te ra uti anga reva i enua Araura

Tuesday August 06, 2013 Written by Published in Culture

Kua akaMata atu te rare o te constitution celerbration o Araura Enua nei i te po Sabati ki roto i te Prince Edward Hall, Araura College i te ora itu tikai i te aiai.

Kua mataora tikai te rave ia anga teia tamataora anga, i te pae o te imene choir e te imene tuki (traditional hymn).

Kua teitei katoa te turanga o te atu anga o te au imene a te au pupu tei piri mai ki teia tarere anga imene o teia mataiti 2013.

Noatu oki e rima rai pupu imene tei o mai ki roto i teia akamata anga tarekareka o te constitution celebration (uti anga reva) i teia tuatau, ko te turanga ra o te pae imene e te rakei, kua riro tikai ei ngakau akameamea ma te akaieie te rave anga a te au pupu tatakitai tei kitea ia te maroiroi e te taokotai.

Kua roa te tuatau ka tai a Araura Enua ka rave akaou ei i tetai uti anga reva mei teia te tu, i raro ake i te akanoonoo anga a te kavamani o teia ra.

Teia te au pupu tei maroiroi i te akateateamamao i teia mataiti – Amuri i te upoko enua, Ureia i Uriuri a punga, Arutanga/ Reureu/Nikaupara – Arenikau, Vaipae i Vai-paepae o pau, Tautu i Titi-ai- tonga.

I te tuanga o te choir – kua re teia tuanga ia Arenikau aru atu a Vaipae, Amuri, Ureia e Tautu.

Kua autu akaou a Arenikau ite tuanga o te imene tuki aru atu mai a Tautu, Vaipae, Amuri e Ureia.

I te Monite – kua rave i te tarere o te pee, kapa rima e te tarere tautai.

I teia po Ruirua ka rave ia te ura pau e te ute.

Ka popaniia te constitution celebration i Aitutaki i teia po akamataanga i te ura a te tamariki potiki e te imene string band.

Kua tae te karere e ka piri atu te arataki o te patireia (prime minister) a Henry Puna ki te iti tangata Araura no te tapirianga i teia epetoma tamataora no te akaepaepaanga i te ra uti anga reva o te Kuki Airani.

mMatariki Wilson

Leave a comment