×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 599

Takingakinoia I raro ake ia Ponotio Pilato

Monday July 17, 2017 Written by Published in Church Talk

Kia orana akao tatou katoatoa i te aroa maata o to tatou Atua na roto i teia tataanga nei.

  Tei runga rai tatou ite tumu manako o to tatou Akarongo mei tei orongaia atu ki roto i te tataanga mua.  I roto i teia ra nei tei runga tatou i te tumu manako koia oki, Takingakinoia i raro ake ia Ponotio Pilato, kua akasatauroia, kua mate e kua tanumia.  E 4 tuanga mamaata i roto i teia  manako maata nei:

(1) Takingakinoia i raro ake ia Ponotio Pilato. 

Ko teia tei tupu kia Iesu, e angaanga teia kua akairaia ki roto i te au tataanga i raro ake i te aratakianga Roma.  Ko te tuatua maata i konei, kua takingakinoia aia i raro ia Ponotio Pilato, kua akasatauroia, kua mate e kua tanumia.  Kua rave oki Pilato i teia ei tuku taakaaka ia Iesu e pera katoa tona mataku i te Ngati Iuda e kua riro katoa oki ei akapapuanga nana i te ra i mate ei a Iesu, koia oki, i te tuatau o ta ratou Pasa.  Te vai katoa nei oki te manako e, mei ta te taunga maata i akakite e, e meitaki atu kia mate e tai tangata i te katoatoa anga o te tangata.Kua timata teianei ao i te takore takiri i tona ingoa, kare ra i rauka, no te mea, kua riro te Vaerua Tapu i te akakite mai i te tuatua nona. Kua riro katoa oki teia takingakinoanga, tana i apai, ei tiki i te oonuanga o tona oraanga kopapa i te ao nei, e pera katoa i te itaeanga i te turanga vaerua.  Mei tona meangiti anga oki te takingakino anga i te aruanga iaia e tae ua mai ki teia takingakinoanga a Pilato.

(2) Kua akasatauroia.  Kua riro te mateanga o Iesu i te akatupu i te au tuatua tei totouia nona e pera katoa te au taipe i akakiteia i taito.  Teia tetai au akaraanga; Ko te ovi veo ta Mose i akateitei i roto i te medebara.Ko Aberahama i te apaianga ia Isaaka ei atinga.Ko te mamoe no te atinga, auraka rava e ivi e aatiia.Kua akatakaia tona ngai ki o te aronga kino.Kua akasatauroia i rotopu i tetai nga tangata.Kua riro oki teia au taipe nei ei kite nona i te au takingakino anga tei aravei mai kiaia, e te mana maata nona tei tutara ki roto i te manako e te ngakau tangata. Kua riro katoa oki te akairo o te satauro ei akairo akangeteiteiia i roto i te au irinakianga tukeke ei akamaaraanga i ta Iesu rave.  Kua riro katoa oki teia i tupu, ei akangateitei katoa anga i te Tamaiti a te Atua.  Kua akakore katoaia te akasatauroanga tangata e tetai Kaisara o Roma i te reira tuatau ko tei karangaia tona ingoa e, ko Konititenia (Constantine).Koia katoa oki tetai Kaisara o Roma tei riro mai ei Kerisitiano e nana katoa i tuku i tetai ture e, kia akangateitei’ia te Tapati a te Kerisitiano. 

(3) Kua mate.  Kia marama oki tatou e, ko te mate o Iesu, i akasatauroia aia, e na roto i tona mateanga, kua apai aia ki runga iaia uaorai i te ara a to teianei ao.  Kua riro katoa oki tona mateanga i te akaoti i tana angaanga, kare ra e ko te openga te reira.  Kua akatupu katoaia oki te tuatua nona tei tataia na roto i te akamaringianga i tona uaorai toto.  Teia oki tetai au akakiteanga: “Kua kite oki kotou e, kare kotou i okoia i te mea kino ua ra mei te ario e te auro i ta kotou tuatua marikonga kore i tukuia mae e to kotou ai metua ra i te toto apinga maata ra o te Mesia ra, mei to te punua mamoe kino koe e te maki kore.” (1Petero 1:18, 19)“…e kare e toto i akataeia ra, kare rava e matara anga o te ara.” (Ebera 9:22)

“I Nona i raukai te ora ia tatou i tona toto, i te akakite anga i te ara nei no te maata o tona aroa ua.” (Ephesia 1:7) Tena ta Paulo akakiteanga no runga i te kaingakai openga a te Atu, ko te areto, ko te akairo ia no tona kopapa, e te ko te vai, e akairo ia no tona toto. Ko te vai e te toto tei ta’e mai mei roto mai i tona kaokao, e akairo te reira e kua tika tona mateanga.

(4) E kua tanumia.  Teia te tuatua a te Peroveta Isaia: “…e naai tona e uki e akakite? I tipu keia oki aia i te enua o te aronga e ora nei no te ara a toku iti tangata i taia’iai aia.” (Isaia 53:8)I raro ake i te akonoanga Roma kare te kopapa o tetai tangata tei akasatauroia e tanumia, mari ra ka vai ua te reira kopapa ki runga i te satauro e ka riro na te au manu o te reva, e te au manu taae, te ua e te matangi e akaope i te au mea ravarai no te reira kopapa e oti ka titiriia ki te ngai titirianga tita.  Kia tae mai ra ki te mateanga o Iesu, kua aere mai tetai tangata apinga nui e kua pati i te kopapa o Iesu kia apai aia ki roto i tona tanumanga no te mea, te vaitata mai ra te Pasa.Kua tika ta te Peroveta Isaia tei nako mai e: “Kua akatakaia tona vaarua ki o te

aronga kino ra, tei te tangata apinga ra aia ka mate ei ra” (Isaia 53:9)

Kua aaki katoaia oki to Iesu ekeanga ki raro i Ade e tona tuakaouanga mei te mate mai.  Teia oki tataia: Kua eke aia ki raro i Ade, i te toru o te ra kua tu akaou aia mei te mate mai.E rua tuanga mamaata i roto i teia manako nei: 

(1) Kua eke aia ki raro i Ade.  Ko te tuatua no Ade e tuketuke tona akatauanga i roto i te Koreromotu Taito.  I tetai taime e tuatuaia ana e, ko te ngai i tanumia ei tetai kopapa.  Te vai atura ra tetai au akatauanga e ko te ngai te reira tei akonoia no te au vaerua.  I roto i te Koreromotu Ou, kare e aiteite ana te aiteanga o te tuatua o Ade.  E rua oki tuatua Eleni tei akataka mai i te reira koia oki, ko Gehena e Ade.Ko Gehena e ingoa te reira no tetai ngai tei akariroia ana ei ngai akaatinga anga tangata.Ko Ade, ko te ngai teia e noo ei te au vaerua e tae ua atu ki te ra e akatuia mai ei.Ko te akairo oki o te mate, ko te akarukeanga ia o te vaerua e kare tatou e ekoko e, ko teia tei tupu kia Iesu.  Kua akakite te tuatua e, kia mate aia: “…I eke mai ana aia ki raro ki te au ngai akaaka i teianei ao.” (Ephesia 4:9

 (2)  E i te toru o te ra kua tuakaou aia mei te mate mai. Kua riro te tuatua o te tuakaou ei akatupu i te au tuatua katoatoa tei tataia e ta Iesu i akatupu ki roto iaia uaorai.  E maata katoa te au akairo tei akapapuia mai: Ko te toka tei uri ke ia. Ko te aronga tei tiaki i te tanumanga. Kare aia i konei, mei ta te angela i akakite mai.Tona akakiteanga iaia ki te au metua vaine, ki tana au pipi e pera katoa kia Paulo.Teia ta te Tata Salamo akakiteanga: “Kare oki koe e vaoo i toku vaerua ki ade, kare oki koe e tuku i to Mea Tapu ra kia kite i te pe.” (Salamo 16:10)

Kua riro oki to Iesu autuanga i rungao i te mate i te akapapu mai kia tatou i te au tuatua tika katoatoa tei tataia nona, e kua riro katoa te reira ei akapapuanga tika tikai e, ko te Tamaiti aia a te Atua.   Teia oki ta Paulo akakiteanga: “Kia aaki oki to vaa i te Atu ra ia Iesu e kia akarongo to ngakau e kua akatu te Atua iaia mei te mate maira ka ora ia koe.” (Roma 10:19)  Tena katoa te oraanga o Paulo e tana i ako ki o te etene i te tuatua no te satauro e te tuakaouanga.  Te vai katoa ra ta Petero akakiteanga i te ra Penetekose: “Koia oki ta te Atua i akatu mai nei, kua matara oki iaia te tapeka o te mate, no te mea kare rava oki aia e mou i te reira.” (Angaanga 2:24) 

Kua aaki  katoaia oki te tuatua no tona okianga ki te rangi e te noo anga i te rima katau o te Atua.Kua kake atu aia ki runga i te rangi, e te noo nei aia ki te rima katau o te Atua, te Metua mana katoatoa.   Kua kake atu aia ki runga i te rangi.  I muri ake i to Iesu tuakaouanga, kua noo aia i rotopu i tana anau e 40 ra e kua riro katoa te reira tuatau ei tuatau nona i te akamaroiroi akaouanga ia ratou no ta ratou ka rave nona.  Kare ra teia e rauka vave, mari ua kia noo ratou ki Ierusalema i te tapapa i te mana mei runga mai.  Ko teia tetai o tana au tuatua akamaroiroi:“Ka rauka ra to kotou mana i te Vaerua Tapu kia aere mai aia i rungao ia kotou e ei kite oki kotou noku i Ierusalema nei, e Iudea katoa oki e pini ua ake, e Samaria katoa oki e tae ua atu ki te openga o te enua ra.” (Angaanga 1:8)

Te akakite nei te Tata Ebera: “Naringa tei teianei ao aia, kare aia e riro ei taunga no te mea te vai nei te aronga taunga ko tei apai i te atinga e tau i te ture ra.” (Ebera 8:4) Kua tupu oki tona raveangaia ki runga i te ao kaka ki mua tikai i te au Aposetolo, tei riro katoa ratou ei kite no te reira tei tupu kia ratou. Ko te noo ki te rima katau no te aronga ua te reira tei rauka tetai akangateitei anga maata no ratou i roto i te Atua.Ko tetai ngai inangaro maataia oki teia.  Ko te tuatua no teia rima katau o te Atua, ko te tomoanga te reira ki roto i tetai turanga mutukore e te kaka maata.  Kua oronga oki tona Metua i te reira ngateitei maata ki tana Tamaiti e kua akateitei katoa oki te Atua iaia.  I te mateanga o Setephano, kua kite atu aia i tona Atu i te tu anga i te rima katau o te Metua. (Angaanga 7:56)

Na te Atua e akamaata ua mai i to tatou akarongo i roto ia tatou uaorai.

            Tataia e te Orometua              Vakaroto Ngaro

            Ekalesia Avarua CICC

 

Leave a comment