To tatou ao rangi e te openga o teianei ao.

Friday January 27, 2017 Written by Published in Church Talk

KIA ORANA.  Ko te a e te taopengaanga teia o te tataanga no runga i te Manako Maata o te Pure Epetoma no teia mataiti 2017, tena nga tataanga mua i roto i te pepa o nga epetoma i topa.

 

Tumu Tapura: to tatou ao rangi (The inhabited world)

Tatara’anga:

Te akakite ra oki te Manako Maata o te Epetoma o teia mataiti 2017: No Iehova Te Enua E Tona Ki Katoa. Te karanga nei to tatou tumu tapura i roto i teia a’ia’i: To Tatou Ao Rangi.

Ko te ao rangi, ko te ao, me kare ko te ipukarea kopapa teia ta te Atua i anga e tana i akaki i te mou o te enua, te moana, te mareva e te au kauvai, ei noo’anga no te tangata nei. Ko to tatou ao rangi teia tei ki i te akameitakianga a te Atua no tona inangaro motukore ia tatou te tangata nei (Genese 1-2).

Inara, kia topa te tangata nei ki roto i te ara, kua iri te ara tei raveia e te tangata nei ki runga i te au mea natura tei angaia e te Atua, e te kite nei tatou i te pakari o te vera e te maro, te vera i roto i te moana e te vai, te tsunami, te ngaruerue enua, te vai puke, te uriia, e te au mate rikarika e tupu nei iroto i teianei ao (Genese 3).

E te akakite ra a Paulo: “Kua kite oki tatou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i angaia mei te mamae anau ra, e tae rava akenei i teianei ra. Kare oki e ko ratou anake ra, ko tatou katoa nei ko tei rauka te ua mua o te Vaerua ra, ko tatou uaorai tei ngunguru i roto ia tatou uaorai, i te tatarianga i te akatamariki-anga, koia oki te akaora anga i to tatou kopapa” (Roma 8:22-23). No reira, kia tupu te ara kua aue e kua ngunguru te au mea katoatoa i angaia no te mea ka mate oki ratou mei a tatou e mate nei.

Karanga’i to tatou tumu tapura i roto i teia a’ia’i e, “To Tatou Ao Rangi.” Te ui nei te uianga, Eaa te tupu nei ki to tatou ao rangi Kuki Airani i teia tuatau?

Teia tetai manako; Te orongaia nei to tatou ao rangi ki roto i te rima o tetai ke no te noinoi moni o te au arataki o teia basileia. Kua akariro te au arataki o teia basileia i te moni ei atua no ratou. Te tarau’ia nei te au pa’i ei takinokino i te ki o te moana, ei kiriti i te meitaki mei raro i te takere o te moana, e te ruti nei te au atu enua i to ratou au enua ki te bank e te okoia nei ki vao i tetai au tangata ke takiri kare e no ratou teia ao rangi.

Te akapeea nei to tatou ui ariki, te aronga mana o te enua, kare ainei tatou e tangi ana i to tatou iti tangata e takinokinoia nei?

Te akapeea nei tatou te Evangelia, ka akara ua ainei tatou i teia au mea e tupu nei? Toou kena kainga, toou kena moana tei akakoronaia e te Atua noou, no taau au tamariki, kua orongaia ki tetai ke.

Kua piri ainei tatou i roto i te irinaki’anga e ko te moni to tatou atua? Auraka rava ia. Te rave ke ia nei te kena kainga o teia ipukarea (Iobu 24:2). E ture tetai auraka te kena kainga taito kia kiritiia, e ko tei kiriti i te reira ka taumaaia (Deut.  19:14,27:17, Maseli 22:28,23:10).

No reira kia akono meitaki tatou i to tatou ao rangi kia kore tatou e riro ei manuiri, ei tuitarere, e ta tatou anau i roto i to tatou ipukarea. Oki ki roto i te Atua, ki roto i tana Tamaiti, ki roto i tona Vaerua Tapu. Kare to tatou ora i te mea okoia ki te moni, i te toto puapinga maata ra o Iesu Mesia (1Pet 1:18-20). Tena te reo o te Atua ki te peroveta Malaki, me oronga te tangata i te tuanga ngauru ki te Atua, ka riringi mai aia i te apinga maata ua atu kare e ngai ei vairanga i taua meitaki ra (Mal. 3:10).

Te au pene tatau:

Genese 1-3, Rom 8:22-23, Iobu 24:2, Deut 19:14, 27:17, Maseli 22:28, 23:10, Ioa 1:35-42).

Tumu Tapura: 

KO TE OPENGA O TEIANEI AO (OMEGA)

Tatara’anga:

Ko tetai tumu manako teia kia akarakara meitaki tatou, koia te openga o teianei ao. i roto i te Mataio 24: kua aere atu te pipi kia Iesu i te uiui e “E akakite mai koe ia matou i te tupu anga o taua au mea nei, e te akairo o toou oki anga mai, e te openga o teianei ao”.  Ka kite tatou ki konei e, e openga rai to teianei ao, kia akateatea mamao, no te mea ka na mua te au akairo i te tupu e tae ei i taua ra ra koia te ra openga.  Ko te akairo o te au Mesia pikikaa, te ka tu mai e akatutu a Mesia ia ratou, auraka e vare.

Te rongo tamaki, kia matakite, eiaa e taitaia.  Te au basileia ka kai tamaki ki tetai basileia, te onge maata, te maki mate, te ngaruerue enua ki tera ngai, e ki tera ngai.  Ka tupu te pikikaa, te pekapeka i roto i te Kopu tangata.

 No te mea e maata te kino te ka tupu ka meangiti te anoano o te tangata ki te Atua.  Ko te akamaroiroi anga, kia rauka ia tatou, i te tapu marie e tae uatu ki te openga koia te ka ora.

Kua akakite mai a Iesu me oki mai aia ko te openga rai ia o teianei ao. 

Kua tae te tuatau no tatou i te uri mai ki te Atua.  Kia tieni ia to tatou oraanga taito, ma te aru i te Atua.  No te mea “Ei te ora manako kore ia e tae mai ei te Tamaiti a te Tangata.”  Te karanga nei a Iesu, Mataio 24:34 kare e ope teianei uki, e ope ei teianei au tuatua i te tupu. irava 35 E kore ake te rangi e to te enua kare rava ra taku nei tuatua e kore.”  Kia kite kotou i na Iesu ei, i teia au mea i te tupuanga, kua vaitata i te openga, tei te ngutuare.

Apokalupo 22:13 Ko au te Alepha e te Omega, te momua e te akaopenga, to mua e to muri.  E pure oki kotou kia kore to kotou oraanga e riro ki te paroro, auraka katoa i te Sabati.

Te au pene tatau:

Daniela 9:23-25, Ioela 2:1,2, Ioela 5:13-20, Obadia 15:16 Isaia 65:17-19, Mataio 24:1-41, 1Tesalonia 5:1-7, Apokalupo 21:1-6, 21:12-14.

Popani:

Ko te taopenga ireira tena o te au tumu tapura tei uriuriia i te tuatau o te pure epetoma o teia marama Tianuare.  Kotou tei anoano i tetai copy o te Pure Epetoma, komakoma mai ki te opati maata o te CICC i Takamoa nei.

            Kia orana e kia manuia.

            Rev. Tuaine Ngametua

            CICC president

 

Leave a comment