Te Ki o te Moana e te Mou o te Enua

Friday January 20, 2017 Written by Published in Church Talk

Tumu Tapura:  Te Marae Moana

 

Te akara nei tatou i te moana ta te Atua i anga e i oronga mai no tatou no te tangata nei. Kua akaki te Atua i te reira ki te au mekameka katoatoa. Kua ki i te au ika memeitaki ei utuutu i te oraanga tangata. Kia tae ki te rima o te ra i te anga’anga te Atua i te ao nei.  Kua anga aia i te ika e te vai atura, e kua tuku ki roto i te moana, e kua akakite e kia anau e kia maata, e kia akaki i te moana. 

Kua tuku katoa te Atua i te au puapinga ravarai ki roto i te moana ei puapinga no te tangata nei. E manganui te au puapinga e te au meitaki tei tuku te Atua ki roto i te moana e kua riro ei kimianga puapinga na te tangata o te au basileia, ta ratou e kimi ki raro i te takere moana.  Te tuatua nei ra tatou i to tatou tuanga moana tei akatakaia mai no tatou te iti tangata Kuki Airani.I teia ra te timata nei tatou te tangata i te au ravenga kia puapingaia tatou i te au mea natura o te moana. I te pae tokerau te vai ra te kimianga puapinga na roto i te tautai, te poe parau, e te vai atura. E i te pae tonga nei te vai nei te turanga tautai tei riro ei meitaki no te iti tangata. Ko to te Atua aroa teia tana i rave no tatou te iti tangata.

I teia ra katoa te raui’ia nei tetai au tuanga ngai ei ravenga kia akaanau akaou mai me kare ra kia akamaataia mai te turanga o te au kai moana ei meitaki no tatou.  Te kite katoa nei tatou e te kino nei te turanga o te kai moana, koia oki te iti nei, e pera katoa te maki’ia nei te tangata no te kai i te kai moana na roto i te poitini. E turanga taitaia teia tei kite iatu.  Ko te uianga, i akapeea ake i tupu ei teia?  Te akakite ra oki te irava;  “.....akara akera te Atua i te reira e te meitaki ra.”  I na i akapeea ake i kino ei to te moana? Ka tou tatou kia’ai?  Na tatou rai na te tangata nei i takinokino i tei orongaia mai e te Atua no tatou.

I roto i teia au ra te aere mai nei te au iti tangata tautai no vao mai i to tatou basileia e te orongaia nei te tikaanga kia ratou kia rave ratou i ta ratou e anoano ki roto i te turanga moana tei akatakaia no tatou. Te akakite nei tetai au tangata e ka pou me kare ra, kare e meitaki ana teia e raveia nei, te takinokino nei i tei akonoia no tatou. Te akakite katoa ara oki tetai pae e, te meitaki ua nei kare e riro i te akaiti me kare ra i te takinokino i te turanga o te moana e tona ki.  Koai ta tatou ka irinaki? Te karanga nei teia takiato tuatua; “it’s better safe than sorry.”

Kua tuku te Atua ia tatou te tangata nei ki roto i teianei ao ei tiaki e ei akono i tana i oronga mai. Te tiaki ainei tatou ma te akono? Kare aku pauanga, ko koe rai i kite ei i taau pauanga. I te akaraanga mamao, te akakite nei te maataanga o te aronga kikite pakari e te aere atu nei te turanga o te marae moana ki te kino anga, e me kare te tangata nei e taui i tona tu, ka ngere te tangata nei i te au meitaki tei akonoia. Auraka e akara ua ki te numero moni te ka rauka mai. Kia akamanako katoa tatou e, e uki to apopo ka anau mai e ka anoanoia kia aere te reira meitaki o te moana kia ratou katoatoa. Kare e no tatou ua i teia ra, mari ra no te au tangata katoatoa ta te Atua i anga ki raro ake i teia rangi.  Te akakite nei te tuatua; “No Iehova te enua e tona ra ki katoa.”

Te au pene tatau:

Ioane 1:1–18, Genese 1:1–31, Salamo 24:1–2, 50:1–15, 104:24–30, 2 Petero 3:5.

Tumu Tapura:  KO TE ENUA TA TATOU E NOO NEI

"No Iehova te enua, e tona ki katoa ra, te ao nei e tei noo i reira, nana ia i akatina'mou i te reira, ki runga i te au tai, e kua akamou aia i te reira, ki runga i te moana" (Sal 24.1-2).

E tuatua teia ta te Tata Salamo e aka-ari nei kia tatou, kia rauka ia tatou i te kite e, ko te enua ta tatou e noo nei, e anga'anga ia na te rima o te Atua, i te akatina'mou anga i te reira, no te akatupu i tana akanoo'noo anga (plan). Me akara tatou ki ta te Atua angaanga i te enua, ka kite tatou e, 'ou te enua nei, kua vai takere te angaanga no te tangata nei, ki roto i to te Atua manako'nako anga.  No te akatupu i te reira manako'nako anga nona, kia anga ia tetai kainga enua no te tangata. 

Te karanga ra i reira te puka Genese 1:1; "I muatangana ra, kua anga io'ra te Atua i te rangi e te enua, te vai utunga kore ua ra te enua, kare e mariko-anga, e te poiri oki ki rungao i te moana."

E angaanga teia, kia kitea ia e tatou to te Atua Mana Umere ia, i te kou' anga ki runga, i teia apinga maata.  Ka kitea e tatou tana akatakaanga, ko te tai ki tona ngai', ko te mareva ki tona ngai', kia a-tea ua te enua, ki tona turanga, no te akairi ki runga i te enua, te au mea tei anoano ia e te Atua.

"Kia uipa te  vai i raro ake i te rangi ki te ngai' okotai, kia kitea te one maro, e koia tika atu ra.  Tapa io'ra te Atua i te one maro, e enua..." (Gen 1.9-10).  Kua kitea mai te one maro, e kua tapa ia e te Atua, e enua. 

Eaa te enua, kia ui tatou? Kare tatou e e-koko i te kite e, e 'One Ora'. 

"Kua akatupu ake ra oki te enua i te nga'nga'ere, e te rakau rikiriki e 'ua, i to ratou tu, e te rakau mamaata e ua, tei roto ia ratou uaorai to ratou 'ua, i to ratou tu..."(Gen 1.12).

 Te kite ra tatou e, te ora ra te enua, i te akatupu i ta te Atua i anoano, no tana akanoo anga.  "E kua anga io'ra te Atua ra ko Iehova i te tangata, i te one pu'eu o te enua nei, kua akapu'angi iora aia i te a'o ora ki roto i tona putaiu, riro ake ra te tangata, ei tangata ora."(Gen 2.7)

Eaa te akakoroanga o te enua?  Te pau' anga: No te oronga ki te tangata, i tei tau, no tona oraanga, ta te Atua i anga.

• te kai, te ngai' noo anga, te au meitaki katoa e rauka mai, no roto, kia ta'angaanga ia, ei meitaki no te tangata

Eaa te anoano o te enua?  Kia rauka i te tangata, i te 'utu'utu iaia, kia vai meitaki ua tona turanga.  Kia tau ki to tatou Tumu Tapura:, 'Te enua ta tatou e noo nei.' 

Teia te uianga: Te 'utu'utu ainei tatou, i te enua ta te Atua i oronga mai no tatou, ei kainga noo anga no tatou?  Ko te manamanata ia e tupu nei i teia tuatau ou, te maata mai nei te maana e te vera no te ra mai, e riro nei i te taui, i te tere anga no te reva (weather), tei riro ei kino maata ki te au basileia o teianei ao, e ki to tatou pae moana Pasifika.

Te maata nei te tupu anga o te tangata, e te maata nei te ngutuare e akatuia nei, te maata nei te au ngai e akakore ia nei te au pu rakau, e te maata katoa nei te au ngai maani anga apinga, tei riro ta ratou au titiri anga tita (waste), e tuku ia nei ki roto i te enua, e ki roto i te mareva, ei takino i te tupu anga o te enua, e te oraanga tangata.

Te kite ia nei te au kotinga enua, e te au enua rikiriki o te pa enua moana, e ngaro atu ra ki raro i te moana, no te mea, kare tatou e akono nei i te enua, ta te Atua i oronga mai no tatou.  I roto i te puka Apokalupo, kua kite a Ioane i te ka tupu i roto i tana orama, te karanga ra aia, 

"Ngaro ke atura te Rangi, mei te tuatua kia pokaikai ia ra, e takake atu ra te au maunga katoa, e te pa enua katoa i to ratou vai'ranga...peke ke atura te pa enua katoa, e kare katoa te au maunga, i kitea atu."(Apokalupo 6.14; 16.20)

Ka akapeea tatou, i te akonoanga i ta te Atua i anga, e i oronga mai no tatou?  Kia kore tatou e ta'i’i ki ta Ioane e kite ra.  Ka pure kia tauturu mai te Atua ia tatou i te kimi anga i te ravenga.  "E ao to te enua, ko Iehova to ratou Atua, te au tangata i ikiia e ia, ei tu'anga nana."(Sal 33.12)

Te au pene tatau:

Genese 1:1, 1:9-10, 1:12, 2:7, Salamo 24:1-2, Apokalupo 6:14, 16:20

            Rev. Tuaine Ngametua

            CICC President

 

Leave a comment