Ko au te Alepha e te Omega

Friday January 13, 2017 Written by Published in Church Talk

Kia ORANA. 

Ko te rua teia o te tataanga no runga i te Manako Maata o te Pure Epetoma no teia mataiti 2017, tena te mea mua i roto i te pepa o te Varaire i topa.  Kua tataia oki te au tumu tapura o te Pure Epetoma e te au Orometua CICC o Rarotonga nei.

 

Tumu Tapura: KO au te Alepha…te Muatangana…Te Momua….

Tatara’anga:

Ko te tuatua Alepha, e tuatua Eleni teia, e ko tona urianga i roto i te Reo Maori, e akamataanga, me kore, muatangana, me kore, kapuaanga. Te vai atura tetai au akatauanga o teia tuatua nei, inara ko te tutu maata ta tatou ka kite, koia oki, ko te tutu te ka akakite mai kia tatou i te akamataanga, te muatangana e te kapuanga o tetai apinga.  Ko tetai tuatua tei topiri’ia mai ki te tuatua Alepha koia oki, ko te tuatua Omega.

I roto i te ara reta a te Eleni, koia oki, (alphabet) ko te Alepha, ko te reta mua te reira, e ko te Omega te reta openga te reira.  I roto i te reo papaa ko te letter A, te reta mua e ko te letter Z, te reta openga.  I roto i to tatou reo maori, ko te Aa te reta mua e ko te Vi te reta openga.  I roto i te reo Ebera, ko te Aleph te reta mua e ko te Tav te reta openga.  Kare oki te tuatua Alepha Omega i tuke atu ki te Aleph Tav.

Ka akanoo au i taku akamarama anga ki roto i ta te Ebera akatakaanga.  Kia marama katoa tatou e, ko te reo Ebera (the characters) e tuatua katoaia ana te reira reo e, e (pictorial language).  Me tuatua te Ngati Iuda i roto i to ratou reo, kua kite meitaki ratou e, eaa te aiteanga o te reira tuatua e te oonuanga o te manako i roto i te reira tuatua.  Kare oki tetai reta okotai e ngere i tona akairo e te rito o tona turanga natura, no te mea, pouroa te au reta i roto i te ara reta Ebera, e aiteanga tatakitai to ratou e tae ua atu ki tetai au mero ki runga i to tatou kopapa. Teia tetai au akaraanga:

Alepha – Ko tona akatau’anga, e puakatoro toa, me kore e ririnui, me kore ra e arataki.

Beta – Ko tona akatau’anga, e are me kore ra, e puakapa.

Gimela – Ko tona akatau’anga, Ko te apaianga ki runga, ko te akangateiteianga, me kore ra e kamela.

Daleta – Ko tona akatau’anga ko te Ngutupa, ko te Atava, ko te Mataara.

E tae ua atu ki te reta openga koia te Tau e ko tona aiteanga, ko te Koreromotu, ko te Sikilo (Seal), e pera katoa te Satauro.

I roto i te Salamo 119, ka kite tatou i te au akairo o te ara reta Ebera mei te Alepha e tae ua atu ki te Tau.  Te tuatua nei ra to tatou tapura i teia ra nei no runga i te Alepha.  Teia te reo o Iesu, ko au te Alepha.  Eaa ra te aiteanga o ta Iesu e tuatua nei?

E rua aku tutu ka apai mai ei akaraanga no tatou i roto i teia avatea nei:

Te tuatua nei a Iesu iaia uaorai.  Tei konei te pirianga o te tuatua ra e, koia tei vai ana, te vai nei, e te ka vai e tuatau ua atu.

I roto i te reo Ebera, e akapiri ana ratou i te tutu o te au reta o to ratou reo, ki tetai au akairo, i roto i to ratou oraanga.  I roto i reira i teia aiteanga nei, e toru a tatou tutu ka akara no te reta Alepha (Aleph) i roto i te reo Ebera. 

a. Ko te akairo o te Alepha, koia oki e puakatoro toa.  E tutu te reira no te puakatoro toa tei taia’ia, e te ka taia’ia no te atinga. Me akatainuia ana tetai tangata ei Taunga Maata, ka taia’ia te puakatoro toa ei atinga ki te Atua.

b.         Kua riro katoa oki te tutu o te puakatoro toa, ei akairo no te maroiroi e te ririnui.  Ko te ririnui oki o te puakatoro ei paruru iaia, koia oki, ko tona tara, e kua akapiri katoaia te reira tutu ki to tatou Atu ko Iesu Mesia.  Kua riro oki to tatou Atu ei akairo no te maroiroi e, ei ririnui katoa aia no Iseraela e to teianei ao katoatoa.  Kare atu oki e ririnui maata atu ki teia i roto i te oraanga tangata nei, mari ra, i roto anake i to tatou Atu.

c. Koia katoa oki te Arataki o Iseraela e pera katoa ia tatou katoatoa.

 Kua akao katoaia mai te tuatua no te Oroa Patiaanga Puakapa ki roto i teia tutu nei no te mea ko tetai tuatau teia e taia’ia ei te puakatoro toa no te atinga karakaratio.  Ko te tuatua katoa te reira no te puakatoro toa a te Atua tei akaruke i tona ngai nooanga i te rima katau o te Atua i te tuatau tikai o teia Oroa nei e kua noo aia i roto i teianei ao e tae ua atu ki te atianga i akaoti ei aia i tana angaanga i roto i teianei ao no te Ora tana i taoi mai no te tangata e manganui.

Ko te anoano katoa oki teia o to tatou Atu, tei akakite mai iaia ki roto i te puakapa tei akatuia e Mose, e pera katoa oki i te tutu o te Iero, e kua tomo aia ki roto no te oronga anga Iaia uaorai ei atinga.  Kua tupu te reira tuatua i roto i ta Ioane i tata tei nako mai e: “I riro mai nei te Logo ei tangata, kua puakapa mai ki o matou nei, kua kite matou i tona kaka, te kaka e tau i te Tamaiti anau tai a te Metua ra, kua ki i te aroa e te tuatua mou” (Ioane 1:14).

Tei konei katoa oki te irinakianga e, i anau mai to tatou Atu i roto i teia tuatau o te Oroa Patianga Puakapa.  E 30 i reira mataiti i muri mai kua aere mai aia i te akakite iaia uaorai ki roto i te Iero i Ierusalema ei akairo Nona uaorai e, kia akariroia ei Taunga Maata.  I te tuatau openga i reira, kua eeu aia i te arai o te ngutupa e kua tomo aia na reira no te oronga anga Iaia uaorai ei atianga.

Takake ki te tuatua o te Punua Mamoe a te Atua, kua tuatua katoaia aia e, ko te puakatoro toa ririnui maata, tei taakaaka Iaia uaorai, ei atinga e kua apai ki runga Iaia uaorai i te zugo o te ara, no te tangata e manganui.  Te vai katoa ra oki te irinakianga e, koia te puakatoro toa tei taia’ia no te akatainuanga i tetai tangata ei Taunga Maata.  E tutu katoa oki te reira nona uaorai mei tei akakiteia i roto i te puka Ebera.  Ko te tutu katoa oki aia no Melekizedeka. E taunga aia e tuatau mei ia Melekizedeka te tu.

Te au pene tatau:

Genese 1:1      I muatangana ra, kua anga iora te Atua.

Numero 15:39 Ka akamaara ratou i taku ra au ture

.Deuteronomi 8:18 Ka akatinamou aia I tana koreromotu

Zekaria 12:10  Ka akara mai ratou iaku, ta ratou i ko

Salamo 90:1 – 2          Ko koe rai koe mei tupua roa mai.

Salamo 91  Ko tei noo i raro ake i te tapoki o tei teitei

Isaia 41:4, 44:6, 48:12 Ko au te muatangana…e te akaopenga….

Malaki 3:10 Ka apai mai na kotou.

Apokalupo 1:8, 11, Ko Au te Alepha….

Apokalupo 21:6, 22:13.          Ko Au te Momua….

Uianga:

Kua akakite a Iesu e, Koia te Alepha, te Muatangana e te Momua, Eaa ra te aiteanga o teia au manako i roto i te vaerua o Iesu Mesia?

Eaa i reira ta te tuatua Alepha e apii mai nei kia tatou i teia ra?

            - Rev. Tuaine Ngametua

            CICC President

 

Leave a comment