No Iehova te enua e tona ki katoa ra

Monday January 09, 2017 Written by Published in Church Talk

KIA ORANA te katoatoa rava i teia mataiti ou.  Irinaki au e kua mataora ta kotou akamaaraanga i nga ra mamaata i topa koia te Kiritimiti e te Mataiti. 

Ko ta tatou tataanga no teia tuanga i roto i te Cook Islands News no teia marama katoatoa, manako au e mea puapinga kia apai mai matou te CICC kia kotou te Manako Maata o ta matou Pure Epetoma i oti ua ake nei, e tumu manako te kukumiia nei i teia tuatau i roto i to tatou basileia.

Ka na roto atu te reira i to tatou reo Maori, kua maata roa oki tatou i te tuatua papaa i teia tuatau, no reira ka tuatua Maori ua tatou i teia marama. 

Ko teia te tuanga mua o te tataanga, ka akapou iatu te toenga i roto i nga epetoma e tu mai nei o Tianuare.

Tumu Tapura:  NO IEHOVA TE ENUA E TONA KI KATOA RA (Salamo 21:1)

Te au pene tatau:

Iobu 33:4, Salamo 104:30, Kolosa 1:16,17, Ioane 1:3, 1 Ioane 1:1, Salamo 8:1-9.

Tatara’anga:

E uiui anga teia i roto i te tangata e, i akapeea te Atua i te anga anga i teianei ao?  Tena te au marama o te aronga kite, inara ka akara ua tatou ki ta te Puka Tapu apiianga.

I roto i ta te Puka Tapu apiianga okotai rai tangata tei anga i teianei ao mari ra ko te Atua ko Iehova.  Kua anga aia no tona aroa maata i te ao nei. Ioane 3;16.  “I aroa mai te Atua i to te ao nei.” 

Te vai utonga kore ua ra te ao nei e kare e marikonga anga. 

Ka kite tatou ki roto i te Puka Genese pene 1 e te pene 2.  Ka kite katoa tatou e kare atu e tangata i mua atu mari ra ko Iehova.  No te mea koia te Alepha e te Omega.  E akamata anga leta teia i roto i te ara leta a te Ngati Ebera e pera te Omega ko te akaoti anga ara leta na ratou.

Ko te aiteanga ko te Atua rai to mua e ko te Atua rai te openga. E koia rai te pu e te Atu o te enua e te au mea katoatoa tei anga ia. 

Me akara tatou ki roto i te Genese 1:1,2, te karanga nei e, “I muatangaana iora kua anga iora te Atua i te rangi e te enua.” 

Me akara katoa atu tatou ki to te Atua mama anga mai kia Mose na roto i te pu ngangaere tei ka. Exodo 3:4 te nako ra; Kua tuatua maira te Atua kia Mose “Te vai nei au, e ko au rai e vai nei.”  Papu atura ia tatou e, kua vai takere te Atua i mua ake ka anga ia’i teianei ao.

Kua na mua aia i te anga i te rangi e te enua Genese1:1.  I roto i tona akakoukou anga i tona Vaerua ki runga i te kiriatai, i kitea mai ei te marama, e puroro mai ei tona mana natura ki te ao nei tana i anga.

Kua akarakei aia i te moana mei runga i te kiriatai e tae uatu ki te oonu ki tona mekameka tuketuke.  Kua tanu i te enua ki te au rakau mamaata e te rakau rikiriki, e kua iriiri ki tona mekameka tuketuke.  Kua akaanau i te au manu mamaata, te au manu rikiriki te au manu totoro e te au manu rere ki tona kaka maata.  Tae rava atu ki to tatou nga tupuna koia a Adamu raua ko Eva, ta te Atua i akakorona ki te kaka e te mana. Salamo 8:5.

I roto i tona anga anga i te ao nei, kua akatakataka katoa aia i te au ra tataki tai, te ra tai e tae uatu ki te ra itu.  I roto i teia au ra e itu kua akataka aia e tai ra nona uaorai ei akangaroi mai anga nona, mei te au angaanga tana i rave.  Kua akataka aia i teia ra nona ua anake.  Kia akamaara katoa tatou e, e ra akamorianga teia no tatou i te Atu o tei anga i te rangi e te enua.

Ka akara tatou e, eaa te tupu nei i teia tuatau.  Te taumaro nei tatou i te enua o te Atua, te karanga nei tatou e ko tatou te Atu.  Te taumaro nei tatou i te moana o te Atua, kia oko iatu ki vao.  Taumaro nei tatou ki te mato vai kia tutaki ia.  Te takingakino nei i te ao rangi manea o te Atua.  Te titau tau nei kia akanoa ia te Sabati.  E tera ra neneva e, noai tena apinga taau e akatangata ra, akonei e tikina ia mai ei toou vaerua. Auraka e timata atu i te Atua.

Te vai ra tetai ra kitea kore ia e tatou e oki mai ei te Pu nana i akamata i teianei ao, e takore atu ei, e anga akaou ei i tetai enua e te rangi ou ko Ierusalema Ou; Apokalupo 21:1,2.

“Ei reira e kite ei te au mata katoatoa i te Tamaiti a te Atua i te eke anga mai mei runga i te rangi, e kua tae rai ki te openga o teianei ao, no te mea koia rai to mua e koia rai te openga”.

Apokalupo 22:12-14 “E i na te aere vave atu nei au, e tei iaku nei taku tutaki, kia apai atu au na te tangata ravarai i tei tau i tana angaanga.

Ko au te Alepha  e te Omega, te momua e te akaopenga, ko to mua e to muri.

E ao to te aronga e akono i tana au akaueanga, Kia tau ia ratou kia kai i to runga i te rakau ora, e kia na te ngutupa ratou i te tomo ki roto i te oire ra”.

Ko koe rai te Alepha e te Omega, Amene.

            Rev. Tuaine Ngametua

            CICC President

Leave a comment